Հիմնական տվյալներ


Կարգավիճակը

Տեխնիկական կանոնակարգի ռեկվիզիտները

Հայտատուի տվյալներ

Հայտատուի Հասցեներ/ Կոնտակտներ/ Ներկայացուցիչներ

Հասցե(ներ)
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Ղազախստանի Հանրապետություն քաղաք Շիմկենտ Ակնազար Խան տուն 52, բնակարան 7
2 Գործ. իրակ. վայրը Ղազախստանի Հանրապետություն քաղաք Շիմկենտ Ակնազար Խան տուն 52, բնակարան 7

Կոնտակտ(ներ)
# Կոնտակտի տեսակը Կոնտակտ
1 TE +73833357245
2 EM sh-alena-alena@mail.ru

Ներկայացուցիչ(ներ)
# Երկիր ՀՎՀՀ Անվանումը Կազմակերպության տեսակը Ռեգիստրի գրանցման համարը
Գրանցված ներկայացուցիչ(ներ) չգտնվեց։

Արտադրանք

# Անվանումը Տեղեկություններ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր Խմբաքանակի չափը Լրացուցիչ տեղեկատվություն
1 Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր` ավտոտրանսպորտային միջոցների ետվաճառքային տեխնիկական սպասարկման համար՝ «Truckman», «Sinyee», «Dextra» ապրանքանիշերի՝ Բանած գազերի արտաթողման փոխարինովի համակարգեր` ռեզոնատոր, խլացուցիչ, արտիկուլներ 2112-1007010-86, 2101-1007012-01, 2108-1007012-00, 2111-1008085 21114-1008080 2112-1007010-86 21124-1008089 РК-103 2112-1203020 2101-1203032 2103-1203020, 406.1007010, 3302-1203240 Բանած գազերի չեզոքացման համակարգեր, այդ թվում փոխարինովի կատալիտիկ չեզոքարարներ, արտիկուլներ 21014206010–ից մինչև 3163-1206010, 2108-1203073 Վառելիքի բաքեր, վառելիքի բաքերի լցման բկանցքներ և խցաններ, արտիկուլներ 2101-11010080, 220694-1101008, 4301-1101010-02–ից մինչև 21010100914600, 41711014148, 2705110106012 Հավաքված մակարդակով կոճղակներ՝ սկավառակային և թմբուկային արգելակների համար, շփական մակադրակներ՝ թմբուկային և սկավառակային արգելակների համար, արտիկուլներ 02-0031, 1118-3502090, 2101-3402090, 2101-3501090, 2101-3501090-60, 2108-3501080, 21213-3827010-01, 2108-3501090, 2108-3501800-82, 2108-3502090, 2110-3501080, 2110-3501090, 2110-350180083, 2121-3501090, 2121-3501800-83 LSOK74350180081 A21R23.3501171, 469-3501090, 3302-3501170, 3302-3501170, 3160-3501090, 3302-3501800-02, 23-3501800-01 Կոմպրեսորներ, արտիկուլներ РА 29504 Գրանցման հետևի համարանիշի լուսավորման լապտեր, շրջադարձի ցուցանիշներ, եզրաչափքային և եզրագծային լույսեր, արգելակման ազդանշաններ, հակամառախուղային ցոլալապտերներ, տրանսպորտային միջոցների հետընթացի լապտերներ, հետևի հակամառախուղային լույսեր, ցերեկային ընթացքային լույսեր, ցոլալապտերներ՝ լույսի գազապարպման աղբյուրներով, արտիկուլներ 11180371701000, 74.3726, А23R23.3716010, 2101-3731010 Ավտոմոբիլի մոտարձակ և հեռարձակ լույսի ցոլալապտերներ, արտիկուլներ 211003711010, 62.3711-09,15123775, 583230001 Վառոցքի մոմեր կայծային և շիկացման մոմեր, արտիկուլներ 21120-3707010-86 Արգելակային շարժաբերի կցորդման և ղեկի շարժաբերի հիդրավլիկ համակարգերի փողակներ և ճկափողակներ, այդ թվում՝ պարուրաձև ճկափողակներ, արտիկուլներ 2101-1602590, 2101-3506085, 2101-3506060, 2101-3506060-01, 2101-3506085-Р, 2108-3506085-Р, 2108-3506060-Р, 2110-3506085-Р, 2110-3506060Р, 2121-3506060-10Р, 2108-350608, 2101-8101320-00, 2101-8101320, 2101-8101328, 31029-1602590-50, 452-1602590, 53-3506025-01, 24-3506025-10, 3110-3506025, 3160-3506060, 3302-3506025-10, 469-3506060 Կախոցի և ղեկային կառավարման գնդաձև հոդակապեր, արտիկուլներ 2108-2904185. 2110-2904192, 2123-2904192, 401604793R, 2101-2904192, 2101-2904082, 1118-3414056/57, 2121-3414138, 6001550442, 6001550443, 2101-3003057, 2108-3414056/57, 2110-3414056/57, 2101-3003057, 2101-3003050/64, 3110.31105 2904414, 2217-2904414, 3110.31105 2904314, 2217-2904314 Վառոցքի համակարգի բարձրավոլտ հաղորդալարեր, հաղորդալարերի կեմեր, արտիկուլներ 2101-3707080, 21010-3707080-82, 2101-3707080,2108-3707080-10, 2111-3707080, 21120-3707080-82, 2112-3707080, 2121-1107109, 2121-3707080, 21213-3707080, 21214-3707080-10, 4216/3707080-11, 406.3707252, 402-3707244-01, 4091.3707244-270, 4216/3707080-13, 4216-3707080-11, 130-3707080,4216.3707090-13T354H Օդամաքրիչներ՝ ներքին այրման շարժիչների համար և դրանց փոխարինովի տարրեր, արտիկուլներ 21010-1109100-02, 3160110908011 Լուսանդրադարձիչ հարմարանքներ (լուսանդրադարձիչներ), արտիկուլներ 2111.3716.38-10,21720371613900 8708923509,8708929109,8708929909,7115100000,8421396000,8421398007,3926909709,8309909000,8708999709,6813200009,6813810009,8708309109,8708309909,8414802200,8414802800,8512200009,8512200009,8511100001,8511100009,8511800001,8511800008,3917219009,3917239009,3917320009,3917400009,4009120009,4009110000,4009310000,4009320000,4009410000,4009210000,7306301100,7306307708,7306408008,7306900009,7307210009,7307221000,7307229000,7307291008,7307929000,7307998009,7411290000,7412200000,7507110000,7507120000,7507200009,8708809909,8708949909,8544300007,8421310000,8421990008,3926909709,7014000000,8708299009,8708999709,8714109000 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
2 Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր` ավտոտրանսպորտային միջոցների ետվաճառքային տեխնիկական սպասարկման համար՝ «Truckman», «Sinyee», «Dextra» ապրանքանիշերի՝ Արգելակային մեխանիզմներ հավաքած՝ արգելակային սկավառակներ և թմբուկներ, արգելակային պնևմատիկ խցիկներ (այդ փվում զսպանակավոր էներգաակումուլյատորով) արգելակային պնևմատիկ գլաններ, արգելակային համակարգի մեխանիկական շարժաբերների դետալներ և հանգույցներ՝ արգելակային մեխանիզմների կարգավորիչ սարքվածքներ, կայանման արգելակային համակարգերի շարժաբերի դետալներ (այդ թվում՝ մետաղաճոպաններ ծայրապանակներով՝ հավաքված), արտիկուլներ 2101-3501070, 21080-3501070-1, 2108-3501070, 2112-351070, 2121-3501070, 3110-3501077,469-3501070, 2108-3501070, 2103-3508012-02,21080-3508010-01, 2108-3510010,2101-3505008, 2105-3502040-00, 21214-3505009, 1118-3505010, 2101-3505008, 21080-3505006, 2121-3505009, 21213-3505009, 3302-3502070, 2360-20-3502070-00, 3302-3501077, 3160-3501076 Օդաճնշական արգելակային շարժաբերի ապարատներ՝ օդի մշակման ագրեգատներ (հակասառցապատիչներ, խոնավազատիչներ, ճնշման կարգավորիչներ), պնևմաշարժաբերի պաշտպանիչ ապարատուրա, կոնդենսատի կաթման կափույրներ, կառավարող ապարատներ (արգելալծակներ, արագացնող կափույրներ, կցանքի արգելակի կառավարման կափույրներ, օդաբաշխիչներ), արգելակման շտկման ապարատուրա (արգելակային ուժի կարգավորիչներ, առջևի սռնու պնևմատիկ շարժաբերում ճնշումը սահմանափակելու կափույրներ), միացման գլխիկներ, ազդանշանային և հսկիչ սարքավորումներ (պնևմաէլեկտրական տվիչներ, ստուգիչ արտանցման կափույրներ), արտիկուլներ 2103-3510010, 2108-3510010, 406.1160000-03 Ապակեմաքրիչներ և դրանց պահեստամասեր (մոտոռեդուկտորներ, խոզանակներ), արտիկուլներ 2101-3730000, 2108-3730000, 2170-3730000, 2123-3709340, 1119-3709340-01, 2103-520506, 2108-6313150, 492.5205800-10, 2170-5205065, 2103-52050102108-5205010, 2110-5205010, 2103-5205070, 2108-5205070, 2115-5205070, СЛ236Е-5205800, СЛ100-5205030/СЛ100-5205020 Թափքի և թափարգելի դեկորատիվ դետալներ, ռադիատորի ճաղեր, ցոլալապտերի հովարներ և եզրակներ, արտիկուլներ 21070-8401014, ФГ140-3711021, 2108-6306122 Կախոցի ուղղորդիչ սարքի դետալներ (լծակներ, ռեակտիվ մետաղաձողեր, դրանց մատներ, ռետինամետաղական հոդակապեր, առանցքակալներ և հենարանների ականոցներ, կախոցի ընթացքի սահմանափակիչներ), արտիկուլներ 2101-2904180, 2101-2904040, 30204, 50208, 50706, 6207, 7305, 7510, 7607, 3160-1601180, 21126-1006135, 2123-1601180, 21703-1601180-10, 2110-1601180-01, 21100-1601180-02, 2181-1601180, 21233-1601180, 2181-1601180, 1118-3103020, 2110-2902820, 2170-2902820 Հիդրավլիկ արգելակային շարժաբերի ապարատներ՝ արգելակային գլխավոր գլաններ, սկավառակային, արգելակային մեխանիզմների երկաթակապեր, թմբուկային արգելակային մեխանիզմների անվային արգելակային գլաններ, արգելակային ուժի կարգավորիչ, վակուումային և հիդրավլիկ (արգելակային գլխավոր գլանների հետ հավաքված) հիդրովակուումային և պնևմահիդրավլիկ ուժեղարարներ, հսկիչ ազդանշային սարքվածքներ, արտիկուլներ 21214-3505009, 1118-3505010, 2101-3505008, 21080-3505006, 2121-3505009, 21213-3505009, 2105-3502040, 3151-3505010, 24-10-3501040, 4301-3502040, 469-3501041-01, 3110-3505010, 3162-3505010, 3151-3505010. 2410-3505010 2410-3505010-01, 2121-3505009, 51-3505211, 452-3505211, 469-3505010, 469-3505010-10-26, 1118-3505010-10, 66-3505010-10 3205-3505010, 469-3505010-10-27, 3160-3505010, 3162-3505010, 66-11-3505211-01, 53-11-3505211-01, 2101-3502040, 2101-3502040-10, 4301-3502040, 4301-3501040, 3160-3502040, 3102-3502040, 469-3501040-01, 469-3501041-01, 24-10-3502040, 2410-3501040, 2410-3501041, 3151-3502040, 3205-3501040-10, 4301-1602290, 3302-1602290, 2410-1602290, 3741-1602300, 3163-1602300, 469-1602300, 66-11-1602300, 31029-1602510, 31029-1602510-50, 3151-1602510-50, 3102-1602510, 66-01-1602510-10, 3307-1602510, 469-1602510-95, 2101-1602510, 3160-1602510, 4301-1602510, 2123-1602510-01, 2101-3501181, 2101-3501183, 2101-3501180, 2101-3501182, 2108-3501045, 2108-3501044, 2121-3501179, 2121-3501178 8708309109,8708309909,8421392009,8479899708,8481805910,8481807399,8481808199,8537109900,8708309109,8708309909,9026900000,9032890000,8501109900,8501200009,8512400009,8512909009,9603500009,3926909709,8708109009,8708299009,4016995209,4016995709,8482109008,8482200009,8483308007,8708805509,8708809109,8708809909,8481805910,8708309109,8708309909,9031908500,9032890000 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
3 Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր` ավտոտրանսպորտային միջոցների ետվաճառքային տեխնիկական սպասարկման համար՝ «Truckman», «Sinyee», «Dextra» ապրանքանիշերի՝ Ավտոմոբիլների ղեկային կառավարման հանգույցներ և դետալներ՝ ղեկանիվներ, ղեկային մեխանիզմներ, ղեկի ուժեղարարներ, հիդրոպոմպեր, ղեկի ուժեղարարի բաշխիչներ և ուժային գլաններ, ղեկասյուն, անկյունային ռեդուկտորներ, ղեկի լիսեռներ, ղեկի ձգաձողեր, ղեկային շարժաբերի և լծակների միջանկյալ հենարաններ, շրջուն դարձյակների սռնացից, արտիկուլներ 21010-3003000-00, 2121-3003000, 21213-3414080,3302-3414057, 3302-3414056, 3162-2304061, 3162-2304060, 31605-2304061, 31605-2304060 Վթարային վիճակների ցուցիչներ և տվիչներ, արտիկուլներ 21083-1130010-10, 2112-1130010-01, 2108-3808800,ТМ-108-10, 2141-3808800, Н7700109844, Н7700274189, 28122177, 2112-3847010.2111-3706040, 118-3843010, 21093-3843010,2170-3843010-02, 2112-3851010, 2101-3808600, 21083-3827010, 5WK9 635, 110308-0239010, 6002.3829, 40904-3847000, 406-3847050-06, 40904-3847010, AC-6 TSP117 94051, 3433843, TSN2406, ТМ 100А-3808000, 20-3808020, 406-3851010, 406-3847060-01, ТМ100-3808600, ТМ106-3808000 Գլանմխոցային խմբի և գազաբաշխիչ մեխանիզմի դետալներ՝ ծնկավոր լիսեռներ, առանցքակալի ներդրակ, շարժաթևեր, արտիկուլներ 2101-10001000, 2101-1000100-32, 21011-1000100-21, 121011-1000100-32, 21116-1000100-10, 21083-1000100, 21083-1000100-21, 402.1000100, 402.1000100-52, 402.1000100-353, 2110-1005058-04, 3302-0205014, 2101-1006010-20, 2101-1006010-00, 130-1003012-20, 406.1003009, 421-1003010-21, 4216-1003001, 2101-1007010-00, 2101-1007010-00, 21083-1007012-01, 2108-1007010-00, 2101-1007012-01, 21126-1307010-20, 2101-1307010, 2107 -1307011-75 Ջերմափոխանակիչներ և թերմոստատներ, արտիկուլներ 2170-1301012-51, 2170-1301012-51, 2172-1300010, 2105-8101060, 21214-1301012-51, 2106-8101060, 2101-8101060M, 2108-8101060, 2110-8101060, 2111-8101060, 2123-8101060, 2170-810106, 2105-8101060, 2170-8101060-10, 2190-8101060, 8200582026, 2190-1301012-51, 21070-1301012-51П, 21073-1301012-51П, 21080-1301012-51П, 21213-1301012-51П, 21060-1301012-51П, 3302-1301012, 3302-8101060, 3302-8101060-10, 2705.8101060, 3302-8101060-10, 3302-8101060-01, 330242-1301010, 33027-1301010-10П, 3302-1301012, 2122-1301010, 53-1301010, 330242-1301012П, 3741-1301010-04, 118-1306100-02, 107-1306100-01, 107-1306100-05, 406-1306008, 107-1306010-02, ATL 118-1306100-04, 118-1306100-03, ATL118-1306100-01, 2108-1306010, 21082-1306010-11, 2108-1306010-11, 2101-1306010, 2101-1306010-01, 2141-1306010, 21082-1306010-82,1118-1306100,2110-1306010, 107-1306010-02, 107-1306010-01, 107-1306010-05, 107-1306010-04, 107-1306010-06, 108-1306100-01, 452-1306010-03, 96143939, 1118-1306010, 21900-1306010, 1102-1306010, 2123-1306010,2190-1306010, 21082-1306100, 1118-1306010, 2121-13060-10, 2121-13060-10, 7700872554, 2190-1306010, 21082-1306010-12, ЛР2101.8101060, ЛР2106.8101060, ЛР2108.8101060, ЛР2110.8101060, ЛР2111.8101060, ЛР1118.8101060, ЛР2123.8101060, ЛР3302-8101060-01, ЛР3110.8101060, ЛР3221.8101060, ЛР3302-8101060-10, ЛР2106.1301012, ЛР2107.1301012, ЛР2108.1301012, ЛР2110.1301012, ЛР21213.1301012, ЛР21073-1301012, ЛР21082.1301012, ЛР2123.1301012, ЛР2170.1301012, ЛР2190.1301012, 2101.1307010P, 2108.1307010P, 4022.1307010P, 2112.1307010P, 21126.1307010P, 21124.1307010P, 421.1307010P 4216-1307010P, 21114.1307010P, 4061.1307010P, 4062.1307010P, 4062-3906629-10-P, 511-1307010-P, 513-1307010-P, 417.1307010P, 4063.1307010P, 4063-3906629-10-P Դռների փականքներ, արտիկուլներ 2106-6104064, 3302-6105151,3302-6105150, 3302-6105080, 2103-6105013-11, 2109-6100040-10, 2106-5606010, 19-0269, 31029-5606110 8412218008,8413603100,8413606100,8479899708,8537101000,8537109100,8537109900,8708943509,8708949109,8708949909,9032890000,8541500000,9025192000,9025198009,9025804000,9025900008,9026102900,9026108900,9026202000,9026204000,9026208000,9026802000,9026808000,9026900000,9029900009,9031803400,9031803800,9031809100,9031809800,9031908500,9032810000,9032890000,9032900000,8409910002,8409910008,8409990009,8483102108,8483102509,8483102909,8483109500,8483308007,8419500000,8708913509,9032108900,8301200009 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
4 Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր` ավտոտրանսպորտային միջոցների ետվաճառքային տեխնիկական սպասարկման համար՝ «Truckman», «Sinyee», «Dextra» ապրանքանիշերի՝ Կցորդման, անվակունդերի, անիվների, կիսասռնիների, անջատման կցորդիչներ՝ այդ թվում նաև հավաքված առանցքակալներով. Կցորդման, անվակունդերի, անիվների կիսասռնիների անջատման կցորդիչների առանցքակալներ, արտիկուլներ 430425964R, 402027463R, 2108-3103012, 2121-3103012, 2123-3103012, 1118-3103012, 2101-3103012, 31605-1601185, 52-1701118-40, 31512-2304210, 31605-1601185, 451-1701120, 255-1701115, 255-1701114, 255-1701116 Հարկադրական վառքով շարժիչների համար բոցավառման համակարգերի արտադրատեսակներ (բաշխիչներ, տվիչ-բաշխիչներ, բաշխիչի կափարիչ, բռնկման կոճեր, այրման մոդուլներ, էլեկտրոնային կոմուտատորներ, հսկիչներ, տվիչներ, ընդհատիչներ), արտիկուլներ 2101-3704000-11, 2109-3704005-30, 2107-3705000, 2107-3705000,2112-3705010-13, 2112-3705010-10,2112-3705010-12, 2111-3705010-01, 2112-3705010-13, 2112-3705010-11, 2101-3705000, 2108-3705010, 2112-3705010-10, 8200765882,2111-3705010, 2112-3705010-02, 412-3706010,24-3706010, 412-3706010, 5810.3705, К131.373, 406.3906625-02, 3302-2905006 Կարդանային փոխանցումներ, շարժաբերային լիսեռներ, անհավասար և հավասար անկյունային արագությունների հոդակապեր, արտիկուլներ 2121-2203012-02, 21213-2202010, 2105-2202078, 3741-2201010, 31512-2201010, 3741-2203010, 3741-2203010-01, У5320-2205025, 9108RS(4530720), 3102-2202025, У53А-2201025, 01350.02.99, 2101-2202025, 2121-2201025, 3102-2201025, 53А-2201025, 53A-2201025-1, 5320-2201025, 2108-2215056Р, 2110-2215012Р, 2121-2215012Р, 2121-2215056Р, 2121-2215057Р, 2123-2215057, 2123-2215012,2123-2215056, 11186-2215012Р, 31512-2304060, 31512-2304061, 3741-2304060-01, 31605-2304060, 31605-2304061, 3162-2304060, 3162-2304060, 31512-2304310, 31512-2304310-0 Մեխանիկական ամբարձիկներ, արտիկուլներ 43040-2 Ձայնային ազդանշանային սարքեր, արտիկուլներ 14437, 315100372101002, 22.3721 Հովացման համակարգի հեղուկի պոմպեր, արտիկուլներ 2101.1307010P, 2108.1307010P, 4022.1307010P, 2112.1307010P, 21126.1307010P, 21124.1307010P, 421.1307010P, 4216-1307010P, 4216-1307010-10-P, 21114.1307010P, 4061.1307010P, 4062.1307010P, 511-1307010-P, 513-1307010-P, 417.1307010P, 4063.1307010P, 4063-3906629-10-P Կցորդումներ և դրանց մասերը (սկավառակներ, գլաններ, ճկափողեր), արտիկուլներ 2106-1601130,21214-1601130, 2108-1601130, 2106-1601130, 2121-1601130-00, 2108-1601130, 2103-1601085, 2108-1601085, 2101-620019816, 2110-826222, 2108-801122, 2110-1601085, 2170-620316600, 2101-11602610-00, 21214-1602610-00, 2101-1602510, 21214-1602510, 52-04-1601200, 130-1601090, 4301-1601130-01, 402.1601130-03, 406-1601130, 53-1601130, 406-1601085, 451-1601090, 511.1601090-280, 511-1601000, 3160-501601006-00, 4216-06240, 469-625233909, 4301-1602290, 3302-1602290, 24-10-1602290, 24-10-1602290, 3163-1602300, 469-1602300, 3741-1602300, 2123-1602510, 31029-1602510-50, 31029-1602510, 3307-1602510, 469-1602510, 31605-1602510-03, 31029-1602590-50, 452-1602590 Կունդերի թասակներ (այդ թվում նաև դեկորատիվ). Անիվների ամրակման տարրեր. Բեռներ հավասարակշռող անիվներ, արտիկուլներ 2101-3101065, 2101-3101000,21010-3101040-008, 4301-310103, 00001-0025748-11 Բռնակներ (արտաքին և ներքին) և դռան ծխնիներ՝ թափքերի կողեզրային մակերևույթների վրա, արտաքին կոճակներ՝ դռները և բեռնախցիկները բացելու համար, արտիկուլներ 2107-170308810, 21011-620518, 2105-6105151, 2105-6105150,2101-6205153-01, 2101-2915006, 2109-6105180, 2101-6104064, 2106-6104064, 3302-6105151,3302-6105150, 3302-6105080, 2103-6105013-11, 2109-6100040-10, 2106-5606010, 19-0269, 31029-5606110 Հետևի տեսանելության հայելիներ, արտիկուլներ 21011-8201050-10, 2105-8201006, 2108-8201050-10, 2108-8201051, 2108-3709340-1, 2105-8201006, 46-8201020/21 8482109008,8482200009,8482300009,8482400009,8482500009,8482800009,8708709109,8708709909,8708939009,8708999709,8511300001,8511300008,8511800008,8511900001,8511900007,8511900009,8536411000,8536419000,8537109100,8537109900,9032890000,8708999709,8425490000,8512309009,8413308008,8708939009,7318159009,7318165000,7806008009,7907000009,8708705009,8708709909,8302100000,8302300009,8708299009,7009100009 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
5 Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր` ավտոտրանսպորտային միջոցների ետվաճառքային տեխնիկական սպասարկման համար՝ «Truckman», «Sinyee», «Dextra» ապրանքանիշերի՝ Գործարկման, վառոցքի, արտաքին լուսային և ձայնային սարքերի, ապակեմաքրիչների, վառելիքի մատակարարման, էներգմատակարարման շղթաների կոմուտացման, պաշտպանիչ և տեղակայման ապարատուրա, անջատովի միացումներ, արտիկուլներ П147-03.12, 2108-3709330-1, 2123-3709 330, 2105-3709310, 21011-3709310-30, 2213.3769, 3302-3709200,31512-2304310, 2101-2915006,6422.3747, 591.3702, 56.3702,844.370,426.3708800, 2101-3708805,СТ230А-3708800,2108-3720010 Ռետինե և ռետինամետաղական պաշտպանիչ դետալներ (թասակներ, պատյաններ, խտարար օղակներ, խցօղակներ՝ արգելակների և կցորդման հիդրոշարժաբերի համար, ղեկային կառավարման հոդակապերի պատյաններ, կախոցների, կարդանային լիսեռների), արտիկուլներ 469-3414057-01, 469-3414056-01,45.1123.03-00-00-28, 21082-3701720, 21080-1007026-86, 2101-1007026, 2108-1007026, 2108-1007026-03, 2112-1007026, 21120-1007026-86 Շղթաներ, շղթաների ձգիչ սարքվածքներ՝ ներքին այրման շարժիչների համար, արտիկուլներ 2110 -1041056, 21126-1006238, 2108-1006120, 2116-1006238, 2112-1006135, 2112-1006120, 2123-1041056-10, 8200933753, 8200598966, 8200908180, 2705-6426250, 4091.1308067-01, 4025-130806, 406.1308080-21, 4091-1308080-02, 4216-1308110, 2101-1601180, 2108-1601180, 2110-1601180, 21703-1601180, 2123-1601180, 53151231031, 24-1601185-20, 130-1601180, 11-7561-А2, 3160-50-1601180, 3160-00-1601180, 315123131, СД1180Ч, 3151-1601180, 21116-100623, 7700108117, 8200908180, 8201058069, 8200211784, 7700273277,21126-1006238, 406-1308080-21, 406-1308080-20У, 409-1308080, 4091-1308080 406-1308080-03, 2110-1041056, 2123-1041065-11, 2112-1006120, 2108-1006120, 2105-1006124, 53-11-160118 Գոտիներ՝ օդափոխիչ սեպաձև և սինխրոնացնող կիսասեպաձև ավտոմեքենաների շարժիչների համար, գոտիներ՝ ատամնավոր, ավտոմեքենաների շարժիչների գազաբաշխիչ մեխանիզմների, արտիկուլներ 1118-1041020, 21120-8114096-82 2101-1308020, 2112-1006040, 21126-1006040, 2108-1006040-10, 21082-3701720, 2101-1308020, 21082-3701720-82, 21100-1041020-82, 2101-3701720PY, 2108-3701720Р, 2110-1041020, 11180-1041020-82, 11180-1041020-13 11180-1041020-07, 2123-104120-03, 21126-1006040 5473XS, 5671XS, 4022-1308019, 21-1308020, 53-1308020, 14-0036, 130-3407209-А, 321-1110227, 14-1308020, 3302-3407072, 406-1308020-11, 3303-30-3407072, 2108-1006040, 2112-1006040, 6PK1115, 6PK1125, 6PK1210, 6PK1275, 6PK1370, 6PK700, 6PK738, 6PK884, AVX 10-1018, AVX 10-1030, AVX 10-713La, AVX 10-938La, 4PK810, 6PK1018, 6PK1054, 6PK1225, 6PK1413, 6PK2100, 6PK823, 6PK925, 6PK995, 8PK2155, AVX 10-830La, AVX 10-900La, AVX 11-1045La, AVX 11-1500La, 8200939081, 8201069699, 5PK1750,5PK1818, 5PK1818, 5PK1888, 6PK1113, 8PK1230, AVX 10-1025, AVX 10-850La, AVX 10-944La, AVX 11-1775, AVX 11-950La, AVX 11-1745, AVX 16-1450, AVX 21-1650, 2170-1006040 Հարկադրական վառքով շարժիչների վառելիքի ներցայտման համակարգեր և դրանց փոխարինովի տարրեր, արտիկուլներ Н7700109844, Н7700274189, 28122177, 0258005247 S, 25368889, 2112-1160010-01, 4060-01-1320100-00, 406.1132711, 280158022, 2111-1132010-02, 2111-1144010-05, 4062-1148100-13, 21203-1148300, 2112-1148300-02, 21203-1148300-04, 406-1147051 Յուղի մաքրման զտիչներ և դրանց փոխարինովի տարրեր, դիզելային շարժիչների վառելիքի զտիչներ և դրանց փոխարինովի տարրեր, հարկադրական վառքով շարժիչների վառելիքի զտիչներ և նրանց փոխարինովի տարրեր, արտիկուլներ 2105-1012005, 2108-1012005-10, 3302-1012005-20. 5340.1012075, 33025266016 8533290000,8536105000,8536109000,8536201008,8536209008,8536301000,8536303000,8536419000,8536500300,8536500500,8536500700,8536501109,8536501509,8536501907,8536611000,8536691000,8536693000,8536699008,8536900100,8536901000,8536908500,8537109900,4016930005,4016995209,4016995709,8708999709,7315119000,7315120000,8409910009,8409990009,4010310000,4010320000,4010330000,4010340000,4010350000,4010360000,4010390000,8409910002,8409910008,8409990009,8481805910,8536900100,8536908500,8537109100,8537109900,9027101000,9027109000,9027908000,9031803400,9031803800,9031908500,9032810000,9032890000,8421230000,8421990008 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
6 Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր` ավտոտրանսպորտային միջոցների ետվաճառքային տեխնիկական սպասարկման համար՝ «Truckman», «Sinyee», «Dextra» ապրանքանիշերի՝ Մեկնարկիչներ, շարժաբերներ և մեկնարկիչների ռելե, արտիկուլներ 42020.3151-2905006, CT 230K-4, 6012-3708, CT230A1-3708000, 5732.3708, 5732.3708, 18-0104, 5112.3708, 451-1701112, 21214-1006060-21, 2101-3708600, 425.3708600, 21010-3708620, 2107.3708600, 21080-3708620, 5722.370860, 1111-3708010, 7102-3708-01, 2101-3708000, 2110, 5722,3708, 21901-3708010-00, 2101-3708340, 16.909.282, 5712,3708, 5702,3708, 5702.3708.15, 5722.3708, 5742,3708, 7102,3708, 6042,3708, 21902. 3708010- 00, S43-20110 Էլեկտրական գեներատորներ, ուղղիչ բլոկներ, էլեկտրաշարժիչներ (օդափոխիչների, բենզապոմպերի, ապակեմաքրիչների, ապակեամբարձիչների, ջեռուցիչների շարժաբերներ, հայելիների կառավարման, դռների բլոկավորման շարժաբեր), արտիկուլներ 2112-3701010-07, 1119-3701010, 9402.3701-14, 9402.3701-06, Г221А.3701-02, 372.3701-02, 9402.3701, 2112-3701010-07, 21214-3701010, 9412.3701, 21214-3701010, 9412.3701, 2123-3730611, 3282.3771, 3282М.3771-10, 3282М.3771 90А, P3282.3771-10P, 2108.3701010, 2101.3701010, P3212M.3771, P3282M.3771-10P, 2170.3701010, P21214-3701010P, 2112.3701010, 2110.3701010 Կախոցի (ամորտիզատորներ, կախոցի մեղմիչ կանգնակներ և մեղմիչ կանգնակների փամփուշտներ) և ղեկային շարժաբերի մեղմիչ տարրեր, արտիկուլներ 2101-2915006, 2101-2905004, 1118-8231010, 2108-8231010-05, 2108-8231010, 2111-8231010, 2112-8231010, 21910-8231015, 2123-2905006, 2108-2915004, 2121-2905006, 2121-2905006, 2123-2905004, 1118-2905003, 1119-2905003, 2108-2905003, 2110-2905003, 1118-2905002, 1119-2905002, 2108-2905002, 2110-2905002, 3102-2905006, 3302-2905006, 3302-2905002, 3159-2915006-01, 315195-2915006, 315195-2915006,3162-2905006, 315195-2905006, 3102-2905006, 3102-2905004 Կախոցի առաձգական տարրեր (թերթավոր զսպաններ, զսպանակներ, կախոցների ոլորալիսեռներ, լայնական կայունության կայունարարներ, պնևմատիկ առաձգական տարրեր), արտիկուլներ 3962-2912050, 469-291210,27125,530711, 469-2902015-03 Վառելիքի բարձր ճնշման պոմպեր, վառելիքի ներմղման պոմպեր, սուզական զույգեր, բոցամուղեր և բոցմուղի փոշարարներ՝ դիզելային շարժիչների համար, արտիկուլներ 2108-1106010, 2101-1106010, 2112-1139014, 2112-1139014, 50-1139010-01, 406-1139000, 451-1106010, 406-1106010, 24-1106010-01, 2108-1106010, 412-1106010, 2101-1106010, 1102-1106010, 130-1106010-00, 451M-1106011, 130111-1106011, 31029-1139010-05, 30583077 E8426M, 21083-1139007, 2108-1139, 2112-1139009, 36H-3741-1139020, 2123-1139009-20, N2 960 023, 1118-1139009-1, 21101-1130009-00 21236-1139009-02, 96344792, 50.113910-01, 50.1139-04, 883.029.0411, NEW 7д5.883.050, New 7д5.883.035, NEW 7д5.883.030, NEW 7д5.883.017, 04.4100 000-21, 304.4100 000-20, 504-1139010, 505-1139010, 302-1139010, 505.1139-01, NEW 505.1139, 505.1139-01, 3110-50-1139009, New 1118-1139-01, New 21101-1139-01, 515.1139-10, 505.1139-10, New 315195-1139020-11, New 155.1139.003, 21214-1139009-21, 21073-1139009-01, 21044-1139009-10, New 7д5.883.028, NEW 36H-315195-1139020 NEW 36H-316051-1139020, NEW 3BH 315195-1139020, New 7д5.883.01.2112-1139010, 21083-1139009 -01, 406-1139009. 31029-1139010-05, 30583077 E8426M, 30587015 E8431M, 21083-1139009, 21083-1139007, 2112-1139009. NEW 36H-3741-1139020, 2123-1139009-20, NEW 9N2 960 023, 1118-1139009-10, 1118-1139009. 21101-1130009-00. New 21236-1139009-02, 96344792, 50.113910-01, 50.1139-04, NEW LADA 7д5 883 030, NEW 7д5.883.050, New 7д5.883.035, NEW 7д5.883.030, NEW 7д5.883.017, NEW simensvdo--304.4100 000-2, 504-1139010, 505-1139010, NEW 505.1139, NEW 503.1139-01. 505.1139-01, 3110-50-1139009, New 1118-1139-01 1-11 TY37.466.167-2008, New 21101-1139-01, 515.1139-10, New 155.1139.003, 21214-1139009-21 . 21073-1139009-01, 21044-1139009-10. New 7д5.883.028, NEW 36H-315195-1139020. NEW 36H-316051-1139020, NEW 3BH 315195-1139020, New 7д5.883.018 . 406.1160000-01 8511400001,8511400008,8501109900,8501310000,8536419000,8501109900,8501200009,8501310000,8501320009,8504408200,8511500001,8511500008,8708803502,8708803509,4016995709,7320101100,7320202009,8708805509,8409910008,8409990009,8413302008 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
7 Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր` ավտոտրանսպորտային միջոցների ետվաճառքային տեխնիկական սպասարկման համար՝ «Truckman», «Sinyee», «Dextra» ապրանքանիշերի՝ Վառելիքի բարձր ճնշման պոմպեր, վառելիքի ներմղման պոմպեր, սուզական զույգեր, բոցամուղեր և բոցմուղի փոշարարներ՝ դիզելային շարժիչների համար, արտիկուլներ 406.1160000-06, 2112.1160010-01, 406.1160000-03, 0 280 160 258,451-1106010,406-1106010,24-1106010-01,2108-1106010, 412-1106010, 2101-1106010, 1102-1106010, 130-1106010-00, 451M-1106011, 130111-1106011, 2112-1139010, 406-1139009, 31029-1139010-05, 30583077 E8426M, 30587015 E8431M, 21083-1139009, 2108-1139, 2112-1139009, NEW 36H-3741-1139020, 2123-1139009-20, NEW 9N2 960 023, 1118-1139009-10, 21101-1130009-00, New 21236-1139009-02, 96344792, 50.113910-01, 50.1139-04, NEW LADA 7д5 883 030, NEW 7д5.883.050, New 7д5.883.035, NEW 7д5.883.030, NEW 7д5.883.017, NEW simensvdo--304.4100 000-21, NEW simensvdo--304.4100 000-20, 504-1139010, 505-1139010, NEW 505.1139, NEW 503.1139-01, 505.1139-01, 3110-50-1139009-01, New 1118-1139-01 1-11, New 21101-1139-01, 515.1139-10, 505.1139-10, New 315195-1139020-11, New 155.1139.003, 21214-1139009-21, 21073-1139009-01, 21044-1139009-10, New 7д5.883.028, NEW 36H-315195-1139020, NEW 36H-316051-1139020, NEW 3BH 315195-1139020, New 7д5.883.018, 406.1160000-01, 406.1160000-06, 2112.1160010-01, 406.1160000-03, 0 280 160 258 8409910008,8409990009,8413302008 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։

Արտադրող

# Երկիր Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության տեսակը պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը
1 Չինաստան «Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.» NONE
Հասցե(ներ)
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Chongqing City Jiangbei District Jianxin Dong Road № 260
2 Գործ. իրակ. վայրը Chongqing City Jiangbei District Jianxin Dong Road № 260
Ներկայացուցիչ(ներ)
# Երկիր Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության տեսակը պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը ՀՎՀՀ
1 Չինաստան «SHENZHEN LONGTANUO LOGISTICS CO LTD.» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Shenzhen City Longgang District No.1 Longgang venue R. 2001, F. 20th, Sec 2A, Kaisa Metropolis B 1 518116
2 Գործ. իրակ. վայրը Shenzhen City Longgang District No.1 Longgang venue R. 2001, F. 20th, Sec 2A, Kaisa Metropolis B 1 518116
2 Չինաստան «KVR INTERNATIONAL CO., LTD» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Guangdong province Shenzhen, Futian District No.7 Futian South Road 2003A, Royal Plaza
2 Գործ. իրակ. վայրը Guangdong province Shenzhen, Futian District No.7 Futian South Road 2003A, Royal Plaza
3 Չինաստան «RUI'AN RUISHEN IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Zhejiang Tangxia Town Rui'an City Nо85. North Indutrial
2 Գործ. իրակ. վայրը Zhejiang Tangxia Town Rui'an City Nо85. North Indutrial
4 Չինաստան «CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO.,LTD» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Չինաստան Yinzhou district Ningbo Nо.666 Tian Tong South Road
2 Գործ. իրակ. վայրը Չինաստան Yinzhou district Ningbo Nо.666 Tian Tong South Road
5 Չինաստան «HANGZHOU NEW CENTURY UNIVERSAL JOINT CO.,LTD.» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Zhejiang Province Hangzhou 288 Renmin Road Xiaoshan 311201
2 Գործ. իրակ. վայրը Zhejiang Province Hangzhou 288 Renmin Road Xiaoshan 311201
6 Չինաստան «KAIGE AUTO PARTS CO., LIMITED» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Zhejiang Taizhou Kanmen Industrial Zone
2 Գործ. իրակ. վայրը Zhejiang Taizhou Kanmen Industrial Zone
7 Չինաստան «WENZHOU ZHONGBANG MOTOR VEHICLE CO.,LTD» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Zhejiang Ruian City, Shangwang town Xueqian Industrial Zone No.5 New District
2 Գործ. իրակ. վայրը Zhejiang Ruian City, Shangwang town Xueqian Industrial Zone No.5 New District
8 Չինաստան «SHAN DONG WO SI HUO TE MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Shandong Province Jinan City Dayangzhuang Road, Huaiyin Zone Room 735 250000
2 Գործ. իրակ. վայրը Shandong Province Jinan City Dayangzhuang Road, Huaiyin Zone Room 735 250000
9 Չինաստան «HEBEI ANKESU IMPORT & EXPORT TRADE CO.,LTD.» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Չինաստան Shijiazhuang City Yuhua East Road 106-1 Room 2001, Unit 3, Building 2, Jinling Apt
2 Գործ. իրակ. վայրը Չինաստան Shijiazhuang City Yuhua East Road 106-1 Room 2001, Unit 3, Building 2, Jinling Apt
10 Չինաստան «XINJIANG XINYE AUTO PARTS CO.LTD» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Չինաստան Xinjiang Urumqi two Street industrial Park Yu Quan Road Modem Economic and Technological Dev. Zone No.7
2 Գործ. իրակ. վայրը Չինաստան Xinjiang Urumqi two Street industrial Park Yu Quan Road Modem Economic and Technological Dev. Zone No.7

Ապրանքաուղեկցող փաստաթղթերի ռեկվիզիտները

# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։

Սերտիֆիկատի տրամադրման հիմքերը

# Փաստաթղթի անվանումը Ամսաթիվը Համարը Հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ տրամադրող մարմնի անվանումը Հավատարմագրման վկայագրի համարը
1 Տրանսպորտային միջոցի տիպի հավանություն 28/02/2020 № ТС RU E-CN.МЛ26.00052.P2 Ինքնավար ոչ կոմերցիոն կազմակերպության արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմին «Սերտիֆիկացման Կենտրոն Սվյազ - Սերտիֆիկատ» RA.RU.11MЛ26

Փորձագետ

# Անունը Ազգանունը Հայրանունը
1 Անատոլի Սուպրունովիչ Իվանովիչ

Հավելվածներ

# Հերթական համարը Բլանկի համարը էջերի քանակը
1 1 АМ N 0002258 1
2 2 АМ N 0002259 1
3 3 АМ N 0002260 1
4 4 АМ N 0002261 1
5 5 АМ N 0002262 1
6 6 АМ N 0002263 1
7 7 АМ N 0002264 1
8 8 АМ N 0002265 1
9 9 АМ N 0002266 1
10 10 АМ N 0002267 1
11 11 АМ N 0002268 1
12 12 АМ N 0002269 1
13 13 АМ N 0002270 1
14 14 АМ N 0002271 1