Հիմնական տվյալներ


Կարգավիճակը

Տեխնիկական կանոնակարգի ռեկվիզիտները

Հայտատուի տվյալներ

Հայտատուի Հասցեներ/ Կոնտակտներ/ Ներկայացուցիչներ

Հասցե(ներ)
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Պրիմորիեի երկրամաս քաղաք Վլադիվոստոկ Նադիբաիձե փողոց 1-177 690012
2 Գործ. իրակ. վայրը Պրիմորիեի երկրամաս քաղաք Վլադիվոստոկ Նադիբաիձե փողոց 1-177 690012

Կոնտակտ(ներ)
# Կոնտակտի տեսակը Կոնտակտ
1 TE +79502965092
2 EM mssyemkin@mail.ru

Ներկայացուցիչ(ներ)
# Երկիր ՀՎՀՀ Անվանումը Կազմակերպության տեսակը Ռեգիստրի գրանցման համարը
Գրանցված ներկայացուցիչ(ներ) չգտնվեց։

Արտադրանք

# Անվանումը Տեղեկություններ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր Խմբաքանակի չափը Լրացուցիչ տեղեկատվություն
1 Բաղադրիչներ և պահեստամասեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար Բաղադրիչներ և պահեստամասեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար՝ «Yutong», «HQ-mech», «HIGH-MECH», «MIDORI», «TOSHIRO», «NIPPON AUTORUBBER», «TJB», «SH», «ERISTIC», «CHASE», «AYASHI», «SING YUNG», «YUHOLI», «AOP» ապրանքանիշերի՝ Բանած գազերի արտաթողման փոխարինովի համակարգեր՝ ռեզոնատոր, խլացուցիչ Վառելիքի բաքեր, վառելիքի բաքերի լցման բկանցքներ և խցաններ Հավաքված մակարդակով կոճղակներ՝ սկավառակային և թմբուկային արգելակների համար, շփական մակադրակներ՝ թմբուկային և սկավառակային արգելակների համար Հիդրավլիկ արգելակային շարժաբերի ապարատներ՝ արգելակային գլխավոր գլաններ, սկավառակային, արգելակային մեխանիզմների երկաթակապեր, թմբուկային արգելակային մեխանիզմների անվային արգելակային գլաններ, արգելակային ուժի կարգավորիչներ, վակուումային և հիդրավլիկ (արգելակային գլխավոր գլանների հետ հավաքված), հիդրովակուումային և պնևմահիդրավլիկ ուժեղարարներ Արգելակային շարժաբերի կցորդման և ղեկի շարժաբերի հիդրավլիկ համակարգերի փողակներ և ճկափողակներ, այդ թվում՝ պարուրաձև ճկափողակներ Կոմպրեսորներ Արգելակային մեխանիզմներ հավաքած՝ արգելակային սկավառակներ և թմբուկներ, արգելակային պնևմատիկ խցիկներ (այդ փվում զսպանակավոր էներգաակումուլյատորով) արգելակային պնևմատիկ գլաններ, սուպպորտներ, արգելակային համակարգի մեխանիկական շարժաբերների դետալներ և հանգույցներ՝ արգելակային մեխանիզմների կարգավորիչ սարքվածքներ, կայանման արգելակային համակարգի շարժաբերի դետալներ (այդ թվում՝ մետաղաճոպաններ ծայրապանակներով՝ հավաքված) Կախոցի և ղեկային կառավարման գնդաձև հոդակապեր Բամպերներ Հետևի տեսանելության հայելիներ Օդաճնշական արգելակային շարժաբերի ապարատներ՝ օդի մշակման ագրեգատներ (հակասառցապատիչներ, խոնավազատիչներ, ճնշման կարգավորիչներ), պնևմաշարժաբերի պաշտպանիչ ապարատուրա, կոնդենսատի կաթման կափույրներ, կառավարող ապարատներ (արգելալծակներ, արագացնող կափույրներ, կցանքի արգելակի կառավարման կափույրներ, օդաբաշխիչներ), արգելակման շտկման ապարատուրա (արգելակային ուժի կարգավորիչներ, առջևի սռնու պնևմատիկ շարժաբերում ճնշումը սահմանափակելու կափույրներ), միացման գլխիկներ, ազդանշանային և հսկիչ սարքավորումներ (պնևմաէլեկտրական տվիչներ, ստուգիչ արտանցման կափույրներ) Ավտոմոբիլների ղեկային կառավարման հանգույցներ և դետալներ՝ ղեկանիվներ, ղեկային մեխանիզմներ, ղեկի ուժեղարարներ, հիդրոպոմպեր, ղեկի ուժեղարարի բաշխիչներ և ուժային գլաններ, ղեկասյուններ, անկյունային ռեդուկտորներ, ղեկի լիսեռներ, ղեկի ձգաձողեր, ղեկային շարժաբերի և լծակների միջանկյալ հենարաններ, շրջուն դարձյակների սռնացից Ինքնաթափի ղեկային կառավարման հիդրոուժեղարարի և հարթակը շրջող ճկափողեր Ապակեմաքրիչներ և դրանց պահեստամասեր (մոտոռեդուկտորներ, խոզանակներ) Ավտոմոբիլի մոտարձակ և հեռարձակ լույսի ցոլալապտերներ Ցոլալապտերների և լապտերների շիկացման լամպեր Լուսանդրադարձիչ հարմարանքներ (լուսանդրադարձիչներ) Գլանմխոցային խմբի, գազաբաշխիչ մեխանիզմի դետալներ, առանցքակալի ներդրակներ, շարժաթևեր 8708929109,8708929909,8708923509,3926909709,8309909000,8708999709,6813200009,6813810009,8708309109,8708309909,8481805910,8708309109,8708309909,9031908500,9032890000,7306301100,7306307708,7306408008,7306900009,7307210009,7307291008,7307929000,7307998009,7411290000,7412200000,8414802200,8414802800,8708309109,8708309909,8708809909,8708949909,8708109009,7009100009,8421392009,8479899708,8481805910,8481807399,8481808199,8537109900,8708309109,8708309909,9026900000,9032890000,8412218008,8413603100,8413606100,8479899708,8537109900,8708949909,9032890000,4009220009,4009310000,4009320000,4009410000,4009420000,8501109900,8501200009,8512400009,8512909009,9603500009,8512200009,8539213009,8539293009,3926909709,8409910002,8409910008,8409990009,8483102108,8483102509,8483102909,8483109500,8483308007 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
2 Բաղադրիչներ և պահեստամասեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար Բաղադրիչներ և պահեստամասեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար՝ «Yutong», «HQ-mech», «HIGH-MECH», «MIDORI», «TOSHIRO», «NIPPON AUTORUBBER», «TJB», «SH», «ERISTIC», «CHASE», «AYASHI», «SING YUNG», «YUHOLI», «AOP» ապրանքանիշերի՝ Գրանցման համարանիշի լուսավորման լապտեր, շրջադարձի ցուցանիշներ և կրկնիչներ, եզրաչափքային և եզրագծային լույսեր, արգելակման ազդանշաններ, հակամառախուղային ցոլալապտերներ, տրանսպորտային միջոցների հետընթացի լապտերներ, հետևի հակամառախուղային լույսեր, կայանման լույսեր, ցերեկային ընթացքային լույսեր, կողային եզրաչափքային լույսեր, ցոլալապտերներ՝ լույսի գազապարպման աղբյուրներով, նախազգուշացող լույսեր Լույսի գազապարպման աղբյուրներ Հաղորդալարերի կեմեր, վառոցքի համակարգի բարձրավոլտ հաղորդալարեր Վթարային վիճակների ցուցիչներ և տվիչներ Տուրբոկոմպրեսորներ Հովացման համակարգի հեղուկի պոմպեր Յուղի մաքրման զտիչներ և դրանց փոխարինովի տարրեր, դիզելային շարժիչների վառելիքի զտիչներ և դրանց փոխարինովի տարրեր, հարկադրական վառքով շարժիչների վառելիքի զտիչներ և նրանց փոխարինովի տարրեր Վառելիքի բարձր ճնշման պոմպեր, վառելիքի ներմղման պոմպեր, սուզական զույգեր, բոցամուղեր և բոցմուղի փոշարարներ՝ դիզելային շարժիչների համար Հարկադրական վառքով շարժիչների վառելիքի ներցայտման համակարգեր և դրանց փոխարինովի տարրեր Օդամաքրիչներ՝ ներքին այրման շարժիչների համար և դրանց փոխարինովի տարրեր Ջերմափոխանակիչներ և թերմոստատներ Կցորդումներ և դրանց մասերը (սկավառակներ, գլաններ, ճկափողեր) Կարդանային փոխանցումներ, շարժաբերային լիսեռներ, անհավասար և հավասար անկյունային արագությունների հոդակապեր Կամրջակներ տանող մեխանիզմով հավաքված կիսասռնիկներ Կախոցի առաձգական տարրեր (թերթավոր զսպաններ, զսպանակներ, կախոցի ոլորալիսեռներ, լայնական կայունության կայունարարներ, պնևմատիկ առաձգական տարրեր) Կախոցի (ամորտիզատորներ, մեղմիչ կանգնակներ և մեղմիչ կանգնակների փամփուշտներ) և ղեկային շարժաբերի մեղմիչ տարրեր Կախոցի ուղղորդիչ սարքի դետալներ (լծակներ, ռեակտիվ մետաղաձողեր, դրանց մատներ, ռետինամետաղական հոդակապեր, առանցքակալներ և հենարանների ականոցներ, կախոցի ընթացքի սահմանափակիչներ) Կունդերի թասակներ, անիվների ամրակման տարրեր 8512200009,8539329000,8544300007,8541500000,9025192000,9025198009,9025804000,9025900008,9026102900,9026108900,9026202000,9026204000,9026208000,9026802000,9026808000,9026900000,9029900009,9031803400,9031803800,9031809100,9031809800,9031908500,9032810000,9032890000,9032900000,8414801100,8413308008,8421230000,8421990008,8409910008,8409910002,8409910008,8409990009,8481805910,8536900100,8536908500,8537109900,9027109000,9027908000,9031803400,9031803800,9031908500,9032810000,9032890000,8421310000,8421990008,8419500000,8708913509,9032108900,8708939009,8708999709,8708503509,8708505509,8708509909,4016995709,7320101100,7320202009,8708805509,8708803502,8708803509,4016995209,4016995709,8482109008,8482200009,8483308007,8708805509,8708809109,8708809909,7318159009,7318165000,7806008009,7907000009,8708705009,8708709909,8409990009,8413302008 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
3 Բաղադրիչներ և պահեստամասեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար Բաղադրիչներ և պահեստամասեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար՝ «Yutong», «HQ-mech», «HIGH-MECH», «MIDORI», «TOSHIRO», «NIPPON AUTORUBBER», «TJB», «SH», «ERISTIC», «CHASE», «AYASHI», «SING YUNG», «YUHOLI», «AOP» ապրանքանիշերի՝ Հարկադրական վառքով շարժիչների համար բոցավառման համակարգերի արտադրատեսակներ (բաշխիչներ, տվիչ-բաշխիչներ, բռնկման կոճեր, այրման մոդուլներ (կողպեքներ), էլեկտրոնային կոմուտատորներ, հսկիչներ, տվիչներ, ընդհատիչներ) Վառոցքի մոմեր կայծային, շիկացման մոմեր Էլեկտրական գեներատորներ, ուղղիչ բլոկներ, էլեկտրաշարժիչներ (օդափոխիչների, բենզապոմպերի, ապակեմաքրիչների, ապակեամբարձիչների, ջեռուցիչների շարժաբերների, հայելիների կառավարման, դռների բլոկավորման շարժաբեր) Մեկնարկիչներ, շարժաբերներ և մեկնարկիչների ռելե Թափքի և թափարգելի դեկորատիվ դետալներ, սառեցման համակարգի ճաղեր, ցոլալապտերի հովարներ և եզրակներ Անվտանգության բարձիկներ Բռնակներ (արտաքին և ներքին) և դռան ծխնիներ՝ թափքերի կողեզրային մակերևույթների վրա, արտաքին կողային կոճակներ՝ դռները և բեռնախցիկները բացելու համար Դռների փականքներ Արտաքին հեռուստաալեհավաքներ Ռետինե և ռետինամետաղական պաշտպանիչ դետալներ (թասակներ, պատյաններ, խտարար օղակներ, խցօղակներ՝ արգելակների և կցորդման հիդրոշարժաբերի համար, ղեկային կառավարման հոդակապերի պատյաններ, կարդանային լիսեռների կախոցներ) Գլանների, կոլեկտորների, գազաբալոնային սարքերի բլոկների գլխիկների կիպարարներ և կիպացման օղակներ Գործարկման, վառոցքի, արտաքին լուսային և ձայնային սարքավորումների, ապակեմաքրիչների, վառելիքի մատակարարման, էներգմատակարարման շղթաների կոմուտացման, պաշտպանիչ և տեղակայման ապարատուրա, անջատովի միացումներ Կցորդման, անվակունդերի, անիվների կիսասռնիների անջատման կցորդիչներ՝ այդ թվում նաև հավաքված առանցքակալներով. Կցորդման, անվակունդերի, անիվների կիսասռնիների անջատման կցորդիչների առանցքակալներ Օդահեղուկային տաքացուցիչներ, ինտեգրալ հովացուցիչներ, տաքացուցիչ-հովացուցիչներ Շղթաներ, շղթաների ձգիչ սարքվածքներ՝ ներքին այրման շարժիչների համար Գոտիներ՝ օդափոխիչ սեպաձև և սինխրոնացնող կիսասեպաձև ավտոմեքենաների շարժիչների համար, գոտիներ՝ ատամնավոր, ավտոմեքենաների շարժիչների գազաբաշխիչ մեխանիզմների 8511300001,8511300008,8511800008,8511900001,8511900007,8511900009,8536419000,8537109100,8537109900,9032890000,8511100001,8511100009,8511800008,8501109900,8501200009,8501310000,8501320009,8504408200,8511500001,8511500008,8511400001,8511400008,8536419000,3926909709,8708109009,8708299009,8708959909,8302100000,8302300009,8708299009,8301200009,8517701500,8529101100,4016930005,4016995209,4016995709,8708999709,4016930005,8484100009,8484200000,8484900000,8487909000,8533290000,8536105000,8536201008,8536209008,8536301000,8536303000,8536419000,8536500300,8536500500,8536500700,8536501109,8536501509,8536501907,8536611000,8536691000,8536693000,8536699008,8536900100,8536901000,8536908500,8537109900,8482109008,8482200009,8482300009,8482400009,8482500009,8482800009,8708709109,8708709909,8708939009,8708999709,7322900009,8415200009,8418690008,8418999000,8419190000,8419500000,8479899708,8516299100,8516299900,8537109900,8708913509,9032890000,8419190000,7315119000,7315120000,8409910009,4010310000,4010320000,4010330000,4010340000,4010350000,4010360000,4010390000 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
4 Բաղադրիչներ և պահեստամասեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար Բաղադրիչներ և պահեստամասեր ավտոտրանսպորտային միջոցների համար՝ «Yutong», «HQ-mech», «HIGH-MECH», «MIDORI», «TOSHIRO», «NIPPON AUTORUBBER», «TJB», «SH», «ERISTIC», «CHASE», «AYASHI», «SING YUNG», «YUHOLI», «AOP» ապրանքանիշերի՝ Անիվների տակից ցրցայտման նվազեցման համար սարքվածքներ Ցոլալապտերի մաքրիչներ և դրանց պահեստամասեր (մոտոռեդուկտորներ) Անվտանգ ապակիներ Ձայնային ազդանշանային սարքեր Անվտանգության ամրագոտիներ Ավտոմեքենային բեռնախցիկներ և բեռի տեղաշարժման դեպքում ուղևորների պաշտպանության համար միջնապատերի համակարգեր Արագաչափեր, դրանց տվիչներ և արագաչափերը ներառող սարքերի համակցություններ Դիաֆրագմաներ և թաղանթներ՝ ռետինագործվածքային, ափսեաձև, տրանսպորտային միջոցների համար Նախագործարկման տաքացուցիչներ Ավտոմոբիլների նստատեղեր Նստելատեղերի գլխակալներ Բանած գազերի չեզոքացման համակարգեր, այդ թվում փոխարինովի կատալիտիկ չեզոքարարներ Տրանսպորտային միջոցների խցիկների կործման հիդրավլիկ մեխանզմներ՝ խցիկների կործման հիդրավլիկ մեխանիզմի հիդրոգլաններ, խցիկների կործման հիդրավլիկ մեխանիզմի պոմպեր 8708299009,8501109900,8501200009,8512400009,7007111009,7007212009,8512309009,8708219009,8708299009,8708299009,9029203109,4016995709,7322900009,8419190000,8516299900,9401200009,9401908009,8421396000,8421398007,8412212009,8412218008,8412292009,8412298109,8412298909,8413200000,8413602000,8413603100,8413607000,8413608000 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։

Արտադրող

# Երկիր Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության տեսակը պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը
1 Չինաստան «Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd.» NONE
Հասցե(ներ)
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը He’nan Province, Zhengzhou City Guancheng District Yutong Road 450061
2 Գործ. իրակ. վայրը He’nan Province, Zhengzhou City Guancheng District Yutong Road 450061
Ներկայացուցիչ(ներ)
# Երկիր Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության տեսակը պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը ՀՎՀՀ
1 Չինաստան WENZHOU JUQUAN AUTO PARTS CO.,LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Ruian City Luofeng Tangxia Town Shuangqiao Industrial Zone
2 Գործ. իրակ. վայրը Ruian City Luofeng Tangxia Town Shuangqiao Industrial Zone
2 Թայվան, Չինաստանի նահանգ A ONE Parts Co., Ltd. NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taichung City Lungching Dist. Industrial Rd. No.39, Lane 216 434-45
2 Գործ. իրակ. վայրը Taichung City Lungching Dist. Industrial Rd. No.39, Lane 216 434-45
3 Թայվան, Չինաստանի նահանգ Stoneside International Co., Ltd. NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taiwan Taipei Pa Teh Rd. 1F., No. 80, Lane 74, Sec. 3 105
2 Գործ. իրակ. վայրը Taiwan Taipei Pa Teh Rd. 1F., No. 80, Lane 74, Sec. 3 105
4 Թայվան, Չինաստանի նահանգ SHIH HSIANG AUTO PARTS CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը New Taipei City Sanchung Dist. Hopien N. St. No.353 241
2 Գործ. իրակ. վայրը New Taipei City Sanchung Dist. Hopien N. St. No.353 241
5 Թայվան, Չինաստանի նահանգ CADA Industrial CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taoyuan City Lu Chu District Hsin Hsing Street No.127 338
2 Գործ. իրակ. վայրը Taoyuan City Lu Chu District Hsin Hsing Street No.127 338
6 Թայվան, Չինաստանի նահանգ CHASE STEERING PARTS CO NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taichung City Taiping Dist. Dongping Rd. No.1, Lane 69 411
2 Գործ. իրակ. վայրը Taichung City Taiping Dist. Dongping Rd. No.1, Lane 69 411
7 Թայվան, Չինաստանի նահանգ NAN HOANG TRAFFIC INSTRUMENT CO LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taiwan Tainan Tainan Technology Industrial Park 60 Keji 3rd. 70955
2 Գործ. իրակ. վայրը Taiwan Tainan Tainan Technology Industrial Park 60 Keji 3rd. 70955
8 Թայվան, Չինաստանի նահանգ SING YUNG MACHINERY CO LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Chia Yi Tou Chiao Industrial Dist. Kung Yeh 3 Road No.3 621
2 Գործ. իրակ. վայրը Chia Yi Tou Chiao Industrial Dist. Kung Yeh 3 Road No.3 621
9 Թայվան, Չինաստանի նահանգ TJB BEARING INC NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը New Taipei City Wugu District Minyi Road No. 23, Section 2 248
2 Գործ. իրակ. վայրը New Taipei City Wugu District Minyi Road No. 23, Section 2 248
10 Թայվան, Չինաստանի նահանգ YUHOLI CO LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taoyuan City Chung Li Dist. Nei-Din 20th. No.22, Lane 76 32060
2 Գործ. իրակ. վայրը Taoyuan City Chung Li Dist. Nei-Din 20th. No.22, Lane 76 32060

Ապրանքաուղեկցող փաստաթղթերի ռեկվիզիտները

# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։

Սերտիֆիկատի տրամադրման հիմքերը

# Փաստաթղթի անվանումը Ամսաթիվը Համարը Հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ տրամադրող մարմնի անվանումը Հավատարմագրման վկայագրի համարը
1 Տրանսպորտային միջոցի տիպի հավանություն 30/09/2020 № ТС RU E-CN.MT02.00803.P2 «Սերտիֆիկացիա ավտոտրանսպորտա ՍԱՏՌ» Միջճյուղային Ֆոնդի Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների, դրանց կցորդների և բաղադրիչ մասերի և սարքավորումների սերտիֆիկացման մարմին «ՍԱՏՌ-ՖՈՆԴ» (ՍՄ «ՍԱՏՌ-ՖՈՆԴ») № РОСС RU.0001.11MT02

Փորձագետ

# Անունը Ազգանունը Հայրանունը
1 Անատոլի Սուպրունովիչ Իվանովիչ

Հավելվածներ

# Հերթական համարը Բլանկի համարը էջերի քանակը
1 1 АМ N 0002250 1
2 2 АМ N 0002251 1
3 3 АМ N 0002252 1
4 4 АМ N 0002253 1
5 5 АМ N 0002254 1
6 6 АМ N 0002255 1
7 7 АМ N 0002256 1
8 8 АМ N 0002257 1