Հիմնական տվյալներ


Կարգավիճակը

Տեխնիկական կանոնակարգի ռեկվիզիտները

Հայտատուի տվյալներ

Հայտատուի Հասցեներ/ Կոնտակտներ/ Ներկայացուցիչներ

Հասցե(ներ)
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Մոսկվայի մարզ քաղաք Խիմկի Վաշուտինսկոե շոսե տարածք 17, սենյակ № 101Բ 141400
2 Գործ. իրակ. վայրը Մոսկվայի մարզ քաղաք Խիմկի Վաշուտինսկոե շոսե տարածք 17, սենյակ № 101Բ 141400

Կոնտակտ(ներ)
# Կոնտակտի տեսակը Կոնտակտ
1 TE +7(495)668-06-00
2 EM info@drtruck.ru

Ներկայացուցիչ(ներ)
# Երկիր ՀՎՀՀ Անվանումը Կազմակերպության տեսակը Ռեգիստրի գրանցման համարը
Գրանցված ներկայացուցիչ(ներ) չգտնվեց։

Արտադրանք

# Անվանումը Տեղեկություններ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր Խմբաքանակի չափը Լրացուցիչ տեղեկատվություն
1 Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր` ավտոտրանսպորտային միջոցների ետվաճառքային տեխնիկական սպասարկման համար՝ «HOWO», «HTP», «TZER LI», «Wosiman», «ROLLING», «DRT Parts», «Yurtsan», «AYS» (Aydınsan) ապրանքանիշերի՝ Արգելակային շարժաբերի կցորդման և ղեկի շարժաբերի հիդրավլիկ համակարգերի փողակներ և ճկափողակներ, այդ թվում՝ պարուրաձև ճկափողակներ Տրանսպորտային միջոցների խցիկների կործման հիդրավլիկ մեխանզմներ՝ խցիկների կործման հիդրավլիկ մեխանիզմի հիդրոգլաններ, կցիկների կործման հիդրավլիկ մեխանիզմի պոմպեր Ինքնաթափի ղեկային կառավարման հիդրոուժեղարարի և հարթակը շրջող ճկափողեր Կախոցի ուղղորդիչ սարքի դետալներ (սայլենթբլոկեր, հենարանի ականոցներ, կախոցի լծակներ, ռեակտիվ մետաղաձողեր, դրանց մատներ, առանցքակալներ, ռետինամետաղական հոդակապեր, կախոցի ընթացքի սահմանափակիչներ) Հիդրավլիկ արգելակային շարժաբերի ապարատներ՝ արգելակային գլխավոր գլաններ, սկավառակային, արգելակային մեխանիզմների երկաթակապեր, թմբուկային արգելակային մեխանիզմների անվային արգելակային գլաններ, արգելակային ուժի կարգավորիչ, վակուումային և հիդրավլիկ (արգելակային գլխավոր գլանների հետ հավաքված), հիդրովակուումային և պնևմահիդրավլիկ ուժեղարարներ, հսկիչ ազդանշային սարքվածքներ Շփական մակադրակներ՝ թմբուկային և սկավառակային արգելակների համար Ջերմափոխանակիչներ և թերմոստատներ Գոտիներ՝ օդափոխիչ սեպաձև և սինխրոնացնող կիսասեպաձև ավտոմեքենաների շարժիչների համար, գոտիներ՝ ատամնավոր, ավտոմեքենաների շարժիչների գազաբաշխիչ մեխանիզմների Կունդերի թասակներ (այդ թվում նաև դեկորատիվ), անիվների ամրակման տարրեր Կամրջակներ տանող մեխանիզմով հավաքված, կիսասռնիկներ Անիվների կունդեր Կախոցի առաձգական տարրեր (թերթավոր զսպաններ, զսպանակներ, կախոցների ոլորալիսեռներ, լայնական կայունության կայունարարներ, պնևմատիկ առաձգական տարրեր) Օդահեղուկային տաքացուցիչներ, ինտեգրալ հովացուցիչներ, տաքացուցիչ-հովացուցիչներ Ավտոմոբիլների ղեկային կառավարման հանգույցներ և դետալներ՝ ղեկանիվներ, ղեկային մեխանիզմներ, ղեկի ուժեղարարներ, հիդրոպոմպեր, ղեկի ուժեղարարի բաշխիչներ և ուժային գլաններ, ղեկասյուն, անկյունային ռեդուկտորներ, ղեկի լիսեռներ, ղեկի ձգաձողեր, ղեկային շարժաբերի և լծակների միջանկյալ հենարաններ, շրջուն դարձյակների սռնացից Բանած գազերի չեզոքացման համակարգեր, այդ թվում փոխարինովի կատալիտիկ չեզոքարարներ (բացառությամբ միզանյութի հիման վրա չեզոքացման համակարգեր) Գլանմխոցային խմբի և գազաբաշխիչ մեխանիզմի դետալներ, ծնկավոր լիսեռներ, առանցքակալների ներդրակներ 4009210000,4009310000,4009320000,4009410000,4009420000,4009220009,7306307708,7306408008,7307291008,7307998009,7411290000,7412200000,7306301100,7306900009,7307210009,7307929000,8412212009,8412218008,8412292009,8412298109,8412298909,8413200000,8413602000,8413603100,8413607000,8413608000,4009210000,4009220009,4009310000,4009320000,4009410000,4009420000,7306307708,7306408008,7411290000,7412200000,8482109008,8483308007,4016995209,4016995709,8482200009,8708805509,8708809109,8708809909,8481805910,9031908500,8708309909,8708309109,6813200009,6813810009,8419500000,8708913509,4010310000,4010320000,4010330000,4010340000,4010350000,4010360000,4010390000,7318159009,7318165000,8708705009,8708709909,8708503509,8708505509,8708509909,8708709909,8708999709,8708709109,8708805509,7320202009,7320101100,8419190000,8419500000,8415200009,7322900009,8418690008,8479899708,8708913509,8708913509,8414594000,8412218008,8413603100,8413606100,8479899708,9032890000,8537109100,8708943509,8421396000,8421398007,8483102108,8483102509,8483102909,8483308007,8483109500 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
2 Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր` ավտոտրանսպորտային միջոցների ետվաճառքային տեխնիկական սպասարկման համար՝ «HOWO», «HTP», «TZER LI», «Wosiman», «ROLLING», «DRT Parts», «Yurtsan», «AYS» (Aydınsan) ապրանքանիշերի՝ Կախոցի գնդաձև հոդակապեր Բանած գազերի արտաթողման փոխարինովի համակարգեր, այդ թվում՝ խլացուցիչներ Կարդանային փոխանցումներ, շարժաբերային լիսեռներ, անհավասար և հավասար անկյունային արագությունների հոդակապեր Վառելիքի բաքեր, վառելիքի բաքերի լցման բկանցքներ և խցաններ Շղթաներ, շղթաների ձգիչ սարքվածքներ՝ ներքին այրման շարժիչների համար Էլեկտրական գեներատորներ, ուղղիչ բլոկներ, էլեկտրաշարժիչներ (օդափոխիչների, բենզապոմպերի, ապակեմաքրիչների, ապակեամբարձիչների, ջեռուցիչների շարժաբերներ, հայելիների կառավարման, դռների բլոկավորման շարժաբեր) Հարկադրական վառքով շարժիչների համար բոցավառման համակարգերի արտադրատեսակներ (բաշխիչներ, տվիչ-բաշխիչներ, բռնկման կոճեր, այրման մոդուլներ, էլեկտրոնային կոմուտատորներ, հսկիչներ, տվիչներ, ընդհատիչներ) Մեկնարկիչներ, շարժաբերներ և մեկնարկիչների ռելե Հաղորդալարերի կեմեր Արագաչափեր, դրանց տվիչներ և արագաչափերը ներառող սարքերի համակցություններ Տուրբոկոմպրեսորներ Կոմպրեսորներ Հովացման համակարգի հեղուկի պոմպեր Յուղի մաքրման զտիչներ, դիզելային շարժիչների վառելիքի զտիչներ, հարկադրական վառքով շարժիչների վառելիքի զտիչներ Գործարկման, վառոցքի, արտաքին լուսային և ձայնային սարքերի, ապակեմաքրիչների, վառելիքի մատակարարման, էներգմատակարարման շղթաների կոմուտացման, պաշտպանիչ և տեղակայման ապարատուրա, անջատովի միացումներ Օդամաքրիչներ՝ ներքին այրման շարժիչների համար և դրանց փոխարինովի տարրեր Ապակեմաքրիչներ և դրանց պահեստամասեր (մոտոռեդուկտորներ, խոզանակներ) Բամպերներ Բռնակներ (արտաքին և ներքին) և դռան ծխնիներ՝ թափքերի կողեզրային մակերևույթների վրա, արտաքին կոճակներ՝ դռները և բեռնախցիկները բացելու համար Թափքի և թափարգելի դեկորատիվ դետալներ, սառեցման համակարգի վանդակներ, ցոլալապտերի հովարներ և եզրակներ Դռների փականքներ Կախոցի (ամորտիզատորներ, պնևմաամորտիզատորներ, մեղմիչ կանգնակներ և մեղմիչ կանգնակների փամփուշտներ) և ղեկային շարժաբերի մեղմիչ տարրեր Կցորդումներ և դրանց մասերը (սկավառակներ, գլաններ, ճկափողեր) Հետևի տեսանելության հայելիներ Անվտանգ ապակիներ 8708809909,8708949909,8708923509,8708929109,8708929909,8708999709,8309909000,8409910009,8409990009,8501310000,8511500001,8501109900,8501200009,8501320009,8511300001,8511300008,8537109900,8511900001,8536411000,8511900009,8511900007,8511400001,8511400008,8501320009,8536419000,8544300007,8708299009,9029203109,8414801100,8414802200,8414802800,8413308008,8421230000,8533290000,8536201008,8536209008,8536301000,8536303000,8536500300,8536500500,8536500700,8536501109,8536501509,8536501907,8536611000,8536691000,8536693000,8536699008,8536900100,8536901000,8536908500,8537109900,8421310000,8421990008,9603500009,8512400009,8512909009,8708109009,8302100000,8302300009,8708299009,3926909709,8708109009,8708299009,8301200009,8708803502,8708803509,8708939009,7009100009,7007111009 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
3 Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր Բաղադրիչ մասեր, որոնք մատակարարվում են որպես փոխարինվող (պահեստային) մասեր` ավտոտրանսպորտային միջոցների ետվաճառքային տեխնիկական սպասարկման համար՝ «HOWO», «HTP», «TZER LI», «Wosiman», «ROLLING», «DRT Parts», «Yurtsan», «AYS» (Aydınsan) ապրանքանիշերի՝ Վթարային վիճակների ցուցիչներ և տվիչներ Ռետինե և ռետինամետաղական պաշտպանիչ դետալներ (թասակներ, պատյաններ, խտարար օղակներ, խցօղակներ՝ արգելակների և կցորդման հիդրոշարժաբերի համար, ղեկային կառավարման հոդակապերի պատյաններ, կարդանային լիսեռների կախոցներ) Մոտարձակ և հեռարձակ լույսի ցոլալապտերներ, հետընթացի լապտերներ, շրջադարձի ցուցանիշներ, եզրաչափքային և եզրագծային լույսեր, արգելակման ազդանշաններ, հակամառախուղային ցոլալապտերներ, հետևի համարանիշի լուսավորման լապտեր, հետևի հակամառախուղային լույսեր, կայանման լույսեր, ցերեկային ընթացքային լույսեր Լուսանդրադարձիչ հարմարանքներ (լուսանդրադարձիչներ) Հարկադրական վառքով շարժիչների վառելիքի ներցայտման համակարգեր և դրանց փոխարինովի տարրեր Վառելիքի բարձր ճնշման պոմպեր, վառելիքի ներմղման պոմպեր, սուզական զույգեր, բոցամուղեր և բոցմուղի փոշարարներ՝ դիզելային շարժիչների համար 9026204000,9029900009,8541500000,9025192000,9025198009,9025804000,9025900008,9026102900,9026108900,9026202000,9026208000,9026802000,9026808000,9026900000,9031803400,9031803800,9031809100,9031809800,4016930005,4016995209,4016995709,8708999709,8512200009,3926909709,7014000000,8714109000,8716909000,8409910002,8409910008,8409990009,8481805910,8536900100,8536908500,9027908000,9031803400,9031803800,9031908500,9032810000,9032890000,8409910002,8409910008,8409990009,8413302008 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։

Արտադրող

# Երկիր Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության տեսակը պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը
1 Չինաստան China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. NONE
Հասցե(ներ)
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Shandong Province Jinan City Wuyingshan Middle Road № 53 250031
2 Գործ. իրակ. վայրը Shandong Province Jinan City Wuyingshan Middle Road № 53 250031
Ներկայացուցիչ(ներ)
# Երկիր Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության տեսակը պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը ՀՎՀՀ
1 Չինաստան DANYANG DANGJIA AUTOPARTS CO LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Jiangsu, Danyang City Jiepai Town Wuyang Industrial Zone
2 Գործ. իրակ. վայրը Jiangsu, Danyang City Jiepai Town Wuyang Industrial Zone
2 Թայվան, Չինաստանի նահանգ TZER LI ENTERPRISE CO., LTD. NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taiwan, Kaohsiung 814 Jen Wu Dist., Kau Tan Village Jen Hsin Road No.253
2 Գործ. իրակ. վայրը Taiwan, Kaohsiung 814 Jen Wu Dist., Kau Tan Village Jen Hsin Road No.253
3 Չինաստան NINGBO WOSIMAN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Zhejiang Yuyao Lubu Wuma Industrial Zone
2 Գործ. իրակ. վայրը Zhejiang Yuyao Lubu Wuma Industrial Zone
4 Չինաստան JUYI INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Չինաստան Shanghai No.815, Dongdaming Road Room 3016, Block 1 200082
2 Գործ. իրակ. վայրը Չինաստան Shanghai No.815, Dongdaming Road Room 3016, Block 1 200082
5 Թայվան, Չինաստանի նահանգ ROLLING INDUSTRIAL CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Changhua Hemei Hegang Rd No. 618 50844
2 Գործ. իրակ. վայրը Changhua Hemei Hegang Rd No. 618 50844
6 Չինաստան WEIFANG KEEPUP MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Weifang Changyi City Weizi Industrial Zone No.18 261 314
2 Գործ. իրակ. վայրը Weifang Changyi City Weizi Industrial Zone No.18 261 314
7 Չինաստան HEBEI AIYANG AUTO PARTS CO., LTD. NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Hebei Province, Xingtai City Qinghe County, Wangguanzhuang Town Dazhai Village
2 Գործ. իրակ. վայրը Hebei Province, Xingtai City Qinghe County, Wangguanzhuang Town Dazhai Village
8 Սինգապուր ZHONGJIA CARGO CONTROL PTE. LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Սինգապուր Singarpore 10 Anson Road #13-15, International Plaza 079903
2 Գործ. իրակ. վայրը Սինգապուր Singarpore 10 Anson Road #13-15, International Plaza 079903
9 Չինաստան LIAOCHENG SHINTECH TRADING CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Shandong Liaocheng Huangshan Road 1102 Rongfu Center 1
2 Գործ. իրակ. վայրը Shandong Liaocheng Huangshan Road 1102 Rongfu Center 1
10 Չինաստան HANGZHOU TP AUTO PARTS CO.,LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Չինաստան Hangzhou North of Huancheng Road No.10
2 Գործ. իրակ. վայրը Չինաստան Hangzhou North of Huancheng Road No.10

Ապրանքաուղեկցող փաստաթղթերի ռեկվիզիտները

# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։

Սերտիֆիկատի տրամադրման հիմքերը

# Փաստաթղթի անվանումը Ամսաթիվը Համարը Հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ տրամադրող մարմնի անվանումը Հավատարմագրման վկայագրի համարը
1 Տրանսպորտային միջոցի տիպի հավանություն 25/12/2019 № ТС RU Е-CN.МТ02.00432.Р2 «Սերտիֆիկացիա ավտոտրանսպորտա ՍԱՏՌ» Միջճյուղային Ֆոնդի Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների, դրանց կցորդների և բաղադրիչ մասերի և սարքավորումների սերտիֆիկացման մարմին «ՍԱՏՌ-ՖՈՆԴ» (ՍՄ «ՍԱՏՌ-ՖՈՆԴ») № РОСС RU.0001.11MT02

Փորձագետ

# Անունը Ազգանունը Հայրանունը
1 Անատոլի Սուպրունովիչ Իվանովիչ

Հավելվածներ

# Հերթական համարը Բլանկի համարը էջերի քանակը
1 1 АМ N 0002244 1
2 2 АМ N 0002245 1
3 3 АМ N 0002246 1
4 4 АМ N 0002247 1
5 5 АМ N 0002248 1
6 6 АМ N 0002249 1