Հիմնական տվյալներ


Կարգավիճակը

Տեխնիկական կանոնակարգի ռեկվիզիտները

Հայտատուի տվյալներ

Հայտատուի Հասցեներ/ Կոնտակտներ/ Ներկայացուցիչներ

Հասցե(ներ)
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Մոսկվայի մարզ ք. Դզերժինսկի Դենիսևսկի անցում տուն 15, սենյակ 7 140090
2 Գործ. իրակ. վայրը Մոսկվայի մարզ ք. Դզերժինսկի Դենիսևսկի անցում տուն 15, սենյակ 7 140090

Կոնտակտ(ներ)
# Կոնտակտի տեսակը Կոնտակտ
1 TE + 8-495-644-35-79
2 EM info@kittank.ru

Ներկայացուցիչ(ներ)
# Երկիր ՀՎՀՀ Անվանումը Կազմակերպության տեսակը Ռեգիստրի գրանցման համարը
Գրանցված ներկայացուցիչ(ներ) չգտնվեց։

Արտադրանք

# Անվանումը Տեղեկություններ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր Խմբաքանակի չափը Լրացուցիչ տեղեկատվություն
1 Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր «KITTANK» ապրանքանիշի՝ Բանած գազերի արտաթողման փոխարինովի համակարգեր, այդ թվում՝ բացթողի փողրակ, խլացուցիչի ընդունիչ խողովակ, ռեզոնատոր, խլացուցիչ, միացման խամութներ, արտաժայտքման խողովակ Վառելիքի բաքեր, վառելիքի բաքերի լցման բկանցքներ և խցաններ Հավաքված մակարդակով կոճղակներ՝ սկավառակային և ոմբուկային արգելակների համար, շփական մակադրակներ՝ թմբուկային և սկավառակային արգելակների համար Հիդրավլիկ արգելակային շարժաբերի ապարատներ՝ արգելակային գլխավոր գլաններ, սկավառակային, արգելակային մեխանիզմների երկաթակապեր, թմբուկային արգելակային մեխանիզմների անվային արգելակային գլաններ, արգելակային ուժի կարգավորիչ, վակոււմային և հիդրավլիկ (արգելակային գլխավոր գլանների հետ հավաքված) ու հիդրովակուումային ուժեղարարներ, հսկիչ ազդանշային սարքվածքներ (արգելակման հեղուկի մակարդակի տվիչ) Արգելակային շարժաբերի կցորդման և ղեկի շարժաբերի հիդրավլիկ համակարգերի փողակներ և ճկափողկներ, այդ թվում՝ պարուրաձև ճկափողակներ Կոմպրեսորներ Օդաճնշական արգելակային շարժաբերի ապարատներ՝ օդի մշակման ագրեգատներ (հակասառցապատիչներ, խոնավազատիչներ, ճնշման կարգավորիչներ), պնևմաշարժաբերի պաշտպանիչ ապարատուրա , կոնդենսատի կաթման կափույրներ, կառավարող ապարատներ (արգելալծակներ , արագացնող կափույրներ, արգելակի վակուումային ուժեղացուցիչի կափույրներ, օդաբաշխիչներ), արգելակման, շտկման ապարատուրա (արգելակային ուժի կարգավորիչներ, առջևի սռնում պնևմատիկ շարժաբերում ճնշումը սահմանափակելու կափույրներ), միացման գլխիկներ, ազդանշանային սարքվածքներ, ստուգիչ արտանցման կափույր Ավտոմոբիլների ղեկային կառավարման հանգույցներ և դետալներ՝ ղեկանիվներ, ղեկային մեխանիզմներ, ղեկի ուժեղարար, ղեկի փայտյա ձողեր, հիդրոպոմպեր, ղեկի ուժեղարարի բաշխիչներ և ուժային գլաններ, ղեկասյուն, անկյունային ռեդուկտորներ, ղեկի լիսեռներ, ղեկի ձգաձողեր, ղեկի ձգաձողերի ծայրոցներ, ղեկային շարժաբերի և լծակների միջանկյալ հենարաններ, շրջուն դարձյակների սռնացից, կամրջակների միացման փականներ Կախոցի և ղեկային կառավարման գնդաձև հոդակապեր Թափարգելներ Հետևի տեսանելության հայելիներ Ապակեմաքրիչներ և դրանց պահեստամասերը (մոտոռեդուկտորներ, խոզանակներ) Ավտոմոբիլի մոտարձակ և հեռարձագ լույսի ցոլալապտերներ Ցոլալապտերների և լապտերների շիկացման լամպեր Լուսանդրադարձիչ հարմարանքներ (լուսանդրադարձիչներ) 8708923509,8708929109,8708929909,3926909709,8309909000,8708999709,6813200009,6813810009,8708309109,8708309909,8481805910,8708309109,8708309909,9031908500,9032890000,3917219009,3917229009,3917231009,3917239009,3917290009,3917310008,3917320009,3917330009,3917390008,4009120009,4009220009,4009310000,4009320000,4009410000,4009420000,7306301100,7306307708,7306408008,7306900009,7307210009,7307221000,7307229000,7307291008,7307929000,7307999009,7411290000,7412200000,7507110000,7507120000,7507200009,8414802200,8414802800,,8421392009,8479899708,8481805910,8481807399,8481808199,8537101000,8537109100,8537109900,8708309109,8708309909,9026900000,9032890000,8412218008,8413603100,8413606100,8479899708,8537101000,8537109100,8537109900,8708943509,8708949109,8708949909,9032890000,8708809909,8708949909,8708109009,7009100009,8501109900,8501200009,8512400009,8512909009,9603500009,8512200009,8539213009,8539293009,3926909709,7014000000,8708299009,8708999309,8708999709 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
2 Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր «KITTANK» ապրանքանիշի՝ Հաղորդալարերի կեմեր, վառոցքի համակարգի բարձրավոլտ հաղորդալարեր Լույսի գազապարպման աղբյուրներ Գրանցման հետևի ամարանիշի լուսավորման լապտեր, շրջադարձի ցուցանիշներ, եզրաչափքային և եզրագծային լույսեր, արգելակման ազդանշաններ, հակամառախուղային ցոլալապտերներ, տրանսպորտային միջոցների հետընթացի լապտերներ, հետևի մառախուղային լույսեր, կայանման լույսեր, ցերեկային ընթացքային լույսեր, կողային եզրաչափքային լույսեր, ցոլալապտերներ՝ լույսի գազապարպման աղբյուրներով Վթարային վիճկների ցուցիչներ և տվիչներ՝ օդի բացարձակ ճնշման տվիչ, գլխավոր արգելակման գլանի ճնշման տվիչ, դետոնացիայի տվիչ, վառելիքի դիֆերենցիալ ճնշման տվիչ, թթվածնի տվիչ, օդի զանգվածային ցախսի տվիչ, ծնկաձև լիսեռի դիրքի տվիչ, բաշխիչ լիսեռի դիրքի տվիչ, արագության տվիչ, ջերմաստիճանի տվիչ, ջերմաստիճանի վթարային տվիչ, շարժիչի ջերմաստիճանի տվիչ, սառեցնող հեղուկի ջերմաստիճանի տվիչ, վառելիքի ջերմաստիճանի տվիչ, օդի ջերմաստիճանի տվիչ, յուղի ջերմաստիճանի տվիչ, յուղի մակարդակի տվիչ, վառելիքի մակարդակի տվիչ , հետին քայլի ազդանշանի տվիչ, յուղի ճնշման տվիչ, դրոսելային սահափականի դիրքի տվիչ Տուրբոկոմպրեսորներ Գլանմխոցայի խմբի, գազաբաշխիչ մեխանիզմի դետալներ, ծնկավոր լիսեռներ, առանցքակալի ներդրակ, շարժաթևեր, ծնկաձև լիսեռներ, բաշխիչ լիսեռներ, գլխիկներ, գլանի բլոկեր, հիմնական, շարժաթևային ներդիրներ, առանցքակալների և շարժաթևեր, ներթողման փականներ, արտաթող փականներ, էլեկտրամագնիսական փականներ Վառելիքի բարձր ճնշման պոմպեր, վառելիքի ներմղման պոմպեր, սուզական զույգ, բոցամուղեր և բոցմուղի փոշարարներ՝ դիզելային շարժիչների համար Հարկադրական վառքով շարժիչների վառելիքի ներցայտման համակարգեր և դրանց փոխարինովի տարրեր (ճնշման կարգավորիչ, ներցայտման բոցամուղ, դրոսելային սահափական, վառելիքային թեքանցում, կառավարման բլոկ, բարձր ճնշման տվիչ, ապահովական փական, դատարկ քայլի կարգավորիչ) Յուղի մաքրման զտիչներ և նրանց փոխարինովի տարրերը, դիզելային շարժիչների վառելիքի զտիչներ և և դրանց փոխարինովի տարրերը, հարկադրական վառքով շարժիչների վառելիքի զտիչներ և նրանց փոխարինովի տարրերը Օդամաքրիչներ՝ ներքին այրման շարժիչների համար և դևանց փոխարինովի տարրերը Ջերմափոխանակիչներ և ջերմապահպանիչներ Հովացման համակարգի հղուկի պոմպ Կցորդումներ և դրանց մասերը (սկավառակներ, գլաններ, կցորդիչներ, քարտերներ, ճկափողեր) Խաչարդներ, կարդանային փոխանցումներ, շարժաբերային լիսեռներ, անհավասար և հավասար անկյունային արագությունների հոդակապեր Կամրջակներ տանող մեխանիզմով հավաքված կիսասռնիկներ Կախոցի առաձգական տարրեր (թերթավոր զսպաններ, զսպանակներ, կախոցների ոլորալիսեռներ, լայնական կայունություն, կայունարարների կանգնակներ, կայունարարներ, պնևմատիկ առաձգական տարրեր) Կախոցի (ամորտիզատորներ, մեղմիչ կանգնակներ և մեղմիչ կանգնակների փամփուշտներ) և ղեկային շարժաբերի մեղմիչ տարրեր 8544300007,8539329000,8512200009,8541500000,9025192000,9025198009,9025804000,9025900008,9026102900,9026108900,9026202000,9026204000,9026208000,9026802000,9026808000,9026900000,9029900009,9031803400,9031803800,9031809100,9031809800,9031908500,9032810000,9032890000,9032900000,8414801100,8409910002,8409910008,8409990009,8483102108,8483102509,8483102909,8483109500,8483308007,8409910008,8409990009,8413302008,,8409910002,8409910008,8409990009,8481805910,8536900100,8536908500,8537101000,8537109100,8537109900,9027101000,9027109000,9027908000,9031803400,9031803800,9031908500,9032810000,9032890000,8421230000,8421990008,8421310000,8421990008,8419500000,8708913509,9032102000,9032108100,9032108900,8413308008,8708939009,8708999709,8708503509,8708505509,8708509909,4016995709,7320101100,7320202009,8708805509,8708803502,8708803509 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
3 Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր «KITTANK» ապրանքանիշի՝ Կունդերի թասակներ (այդ թվում նաև դեկորատիվ): Անիվների ամրակման տարրեր (հեղույսներ, մանեկներ, գամասեղներ): Բեռներ հավասարակշռող անիվներ Կախոցի ուղղորդիչ սարքի դետալներ (լծակներ, ռեակտիվ մետաղաձողեր, դրանց մատները, հակազդման մետաղաձողի ականոց, ռետինամետաղական հոդակապեր, երկայնական մետաղաձողի հոդակապեր առանցքակալներ և հենարանների ականոցներ, կախոցի ընթացքի սահմանափակիչներ) Մեկնարկիչներ, շարժաբերներ և մեկնարկիչների ռելե Էլեկտրական գեներատորներ, ուղղիչ բլոկներ, էլէկտրաշարժիչներ (օդափոխիչների, բանզապոմպերի, ապակեմաքրիչների, ապակեամբարձիչների, ջեռուցիչների շարժաբերներ, հայելիների կառավարման, դռների բլոկավորման շարժաբեր) Վառոցքի մոմեր կայծային, շիկացման մոմեր Գործարկման, վառոցքի, ապակեմաքրիչների, վառելիքի մատակարարման, էներգմատակարարման շղթաների կոմոըտացման, պաշտպանիչ և տեղակայման ապարատուրա, անջատովի միացումներ, ապահովիչներ, ռելեի բլոկեր, կառավարման բլոկեր, կոճակներ, մոդուլներ, փոխարկիչներ, այդ թվում ղեկի տակի, փամփուշտներ, ռելե, ջերմաստիճանի և վառելիքի ցուցիչներ, կցորդիչի ոտնակի անջատիչներ, հայելիների ջեռուցման կոճակի անջատիչներ, ապակիների էլեկտրական վերհանի անջատիչներ, արգելակների կայանային ինդիկատորի կոճակի անջատիչներ, վառման բլոկեր գազարարպիչ լամպերի համար Հարկադրական վառքով շարճիչների համար բոցավառման համակարգերի արտադրատեսակներ (բաշխիչներ, տվիչ-բաշխիչներ, բռնկման կոճեր, այրման մոդուլներ, այրման փականներ, էլէկտրոնային կոմուտատորներ, հսկիչներ, տվիչներ, ընդհատիչներ) Թափքի և թափարգելի դեկորատիվ դետալներ , ռադիատորի ճաղեր, ցոլալապտերի հովարներ, եզրակներ, խցափակիչներ, ցոլալամպերի և լուսանցների մոլդինգներ, խցափակիչներ, մոլդինգներ, հայելիների մակադրակներ; խցափակիչներ, մակադրակներ, մոլդինգներ, ցանցեր, ավտոմեքենայի թափարգելի սպոյլերներ, ավտոմեքենայի թափարգելի պաշտպանիչ, համարանիշների տակի հարթակներ, ողողիչի բոցամուղի կափարիչներ, դեֆլեկտորներ, մոլդինգներ և կապոտի օդաոիչներ, մակադրակներ, ցանցեր և ավտոմոքենայի թևի լայնիչներ և կամարներ, մոլդինգներ, մակադրակներ, բեռնատեղի կափարիչի սպոյլերներ, շեմերի խցափակիչներ և մակադրակներ, դեկորատիվ շեմեր, դռների մոլդինգներ, պահեստային անիվի մակադրակներ, բռնակների մակադրակներ, ապակեմաքրիչների պանելի մակադրակներ Բռնակներ (արտաքին և ներքին) և դռան ծխնիներ՝ թափքերի կողեզրային մակերևոըյթների վրա, արտաքին կոճակներ՝դռները և բեռնախցիկները բացելու համար Դռների փականքներ Ռետինե և ռետինեմետաղական պաշտպանիչ դետալներ (թասակներ, պատյաններ, խտարար օղակներ, ներդրակներ, խցուկներ, փոշանոթներ, խցօղակներ՝ արգելակների և կցորդման հիդրոշարժաբերի համար, ղեկային կառավարման հոդակապերի պատյաններ, կախոցներ, կառդանային լիսեռներ) Գլանների, կոլեկտորների, գազաբալոնային սարքերի բլոկների գլխիկների կիպարարներ, կիպացման օղակներ Կցորդման, անվակունդերի, անիվների, կիսասռնիների, անջատման կցորդիչներ՝ այդ տվում նաև հավաքված առանցքակալներով. Կցորդման, անվակունդերի, անիվների կիսասռնիների անջատման կցորդիչների առանցքակալներ, քամող առանցքակալներ 7318159009,7318165000,7806008009,7907000001,7907000009,8708705009,8708709909,4016995209,4016995709,8482109008,8482200009,8483308007,8708805509,8708809109,8708809909,8501101009,8501109100,8501109900,8501200009,8501310000,8501320002,8501320009,8501330002,8501330009,8511400008,8536411000,8536419000,8501109900,8501200009,8501310000,8501320009,8504408200,8511500001,8511500008,8511100009,8511800008,8533290000,8536101000,8536105000,8536109000,8536201008,8536209008,8536301000,8536303000,8536411000,8536419000,8536500300,8536500500,8536500700,8536501109,8536501509,8536501907,8536611000,8536691000,8536693000,8536699008,8536900100,8536901000,8536908500,8537109900,,8511300008,8511800008,8511900009,8536411000,8536419000,8537109100,8537109900,9032890000,3926909709,8708109009,8708299009,8302100000,8302300009,8708299009,8301200009,4016930005,4016995209,4016995709,8708999709,4016930005,8484100001,8484100009,8484200000,8484900000,8487909000,8482109008,8482200009,8482300009,8482400009,8482500009,8482800009,8708709109,8708709909,8708939009,8708999709 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
4 Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր «KITTANK» ապրանքանիշի՝ Արգելակային մեխանիզմներ հավաքած՝ Սկավառակներ և թմբուկներ, արգելակային համակարգի մեխանիկական շարժաբերների դետալներ և հանգույցներ՝ արգելակային մեխանիզմների կարգավորիչ սարքվածքներ, հենակներ, կայանման արգելակային համակարգերի շարժաբերի դետալներ (այդ թվում՝ մետաղաճոպաններ ծայրապանակներով՝հավաքված) Օդա-հեղուկային տաքացուցիչներ, ինտեգրալ հովացուցիչներ, տաքացուցիչ-հովացուցիչներ Շղթաներ, շղթաների ձգիչ սարքվածքներ՝ ներքին այրման շարժիչների համար Գոտիներ ՝ օդափոխիչ սեպաձև և սինխրոնացնող կիսասեպաձև ավտոմեքենաների շարժիչների համար, գոտիներ՝ ատամնավոր, ավտոմեքենաների շարժիչների գազաբաշխիչ մեխանիզմների Արտաքին ռադիո-, հեռուստաալեհավաքներ՝ արբանյակային, նավիգացիայի համակարգեր Անիվների տակից ցրցայտման նվազեցման համար սարքվածքներ Ձայնային ազդանշանային սարքեր Անվտանգ ապակիներ Արագաչափեր, դրանց տվիչները և արագաչափերը բերառող սարքերի համակցություններ Ավտոմոբիլների նստատեղեր 8708309109,8708309909,3917219009,3917229009,3917231009,3917239009,3917290009,3917310008,3917320009,3917330009,3917390001,3917390008,3917400009,4009110000,4009120009,4009210000,4009220009,4009310000,4009320000,4009410000,4009420000,7322900009,8414302003,8414302004,8414302005,8414302009,8414308106,8414308107,8414308109,8414308902,8414308909,8414592000,8414594000,8414598000,8415200009,8418690008,8418991009,8418999000,8419190000,8419500000,8479899708,8516291000,8516295000,8516299100,8516299900,8537101000,8537109100,8537109900,8708913509,9032890000,,7315119000,7315120000,8409910008,8409990009,4010310000,4010320000,4010330000,4010340000,4010350000,4010360000,4010390000,8517701500,8529101100,8708299009,8512309009,7007111009,7007212009,8708299009,9029203109,9401200009 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։

Արտադրող

# Երկիր Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության տեսակը պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը
1 Չինաստան «Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co.Ltd» NONE
Հասցե(ներ)
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Zhejiang Province Linhai City, Toumengang New District Geely Avenue № 88
2 Գործ. իրակ. վայրը Zhejiang Province Linhai City, Toumengang New District Geely Avenue № 88
Ներկայացուցիչ(ներ)
# Երկիր Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության տեսակը պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը ՀՎՀՀ
1 Չինաստան «Baoding Longsheng Import and Export Co., Ltd» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Hebei Province Baoding City No.1000 Yuhua East Road Room A-907
2 Գործ. իրակ. վայրը Hebei Province Baoding City No.1000 Yuhua East Road Room A-907
2 Չինաստան «Shandong Bo Run Auto Parts Co., Ltd» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Jinan City, Lixia-districh Yanzishan Community, North District Room 303, Unit 4, Building 6
2 Գործ. իրակ. վայրը Jinan City, Lixia-districh Yanzishan Community, North District Room 303, Unit 4, Building 6
3 Չինաստան «Simhoong Auto Parts Industry (Anhui) Co., Ltd» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Anhui Province Xuancheng City Feicai Technological Zone
2 Գործ. իրակ. վայրը Anhui Province Xuancheng City Feicai Technological Zone
4 Չինաստան «Jinan Weijia Auto Parts Co., Ltd» NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Shandong Province, Jinan City Tianqiao District, Luzhuang Industrial Park Yaoshan Street No.16, Zone 1
2 Գործ. իրակ. վայրը Shandong Province, Jinan City Tianqiao District, Luzhuang Industrial Park Yaoshan Street No.16, Zone 1

Ապրանքաուղեկցող փաստաթղթերի ռեկվիզիտները

# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։

Սերտիֆիկատի տրամադրման հիմքերը

# Փաստաթղթի անվանումը Ամսաթիվը Համարը Հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ տրամադրող մարմնի անվանումը Հավատարմագրման վկայագրի համարը
1 Տրանսպորտային միջոցի տիպի հավանություն 25/10/2019 № ТС RU E-CN.МТ25.00104 «Սերտիֆիկացիա ավտոտրանսպորտա ՍԱՏՌ» Միջճյուղային Ֆոնդի Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների, դրանց կցորդների և բաղադրիչ մասերի և սարքավորումների սերտիֆիկացման մարմին «ՍԱՏՌ-ՖՈՆԴ» (ՍՄ «ՍԱՏՌ-ՖՈՆԴ») № РОСС RU.0001.11MT02

Փորձագետ

# Անունը Ազգանունը Հայրանունը
1 Անատոլի Սուպրունովիչ Իվանովիչ

Հավելվածներ

# Հերթական համարը Բլանկի համարը էջերի քանակը
1 1 AM N 0001800 1
2 2 AM N 0001801 1
3 3 AM N 0001802 1
4 4 AM N 0001803 1
5 5 AM N 0001804 1
6 6 AM N 0001805 1
7 7 AM N 0001806 1
8 8 AM N 0001807 1
9 9 AM N 0001808 1