Հիմնական տվյալներ


Կարգավիճակը

Տեխնիկական կանոնակարգի ռեկվիզիտները

Հայտատուի տվյալներ

Հայտատուի Հասցեներ/ Կոնտակտներ/ Ներկայացուցիչներ

Հասցե(ներ)
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Ռուսաստանի Դաշնություն ք. Մոսկվա Դոկուկինա փ. տ. 8, շին. 2, ս. 1.15, 2/3 հարկ 129226
2 Գործ. իրակ. վայրը Ռուսաստանի Դաշնություն ք. Մոսկվա Դոկուկինա փ. տ. 8, շին. 2, ս. 1.15, 2/3 հարկ 129226

Կոնտակտ(ներ)
# Կոնտակտի տեսակը Կոնտակտ
1 TE +7906 776 30 79
2 EM gentorgLTD@yandex.ru

Ներկայացուցիչ(ներ)
# Երկիր ՀՎՀՀ Անվանումը Կազմակերպության տեսակը Ռեգիստրի գրանցման համարը
Գրանցված ներկայացուցիչ(ներ) չգտնվեց։

Արտադրանք

# Անվանումը Տեղեկություններ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրեր Խմբաքանակի չափը Լրացուցիչ տեղեկատվություն
1 Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր «SAILING», «SLCHN», «LINGWEI», «LW», «CAR FULL», «CHYUAN CHANG», «DLAA», «FPI», «Mitsubishi», «GORDON», «GOLDEN SUN», «QXP», «KOWZE», «TYG», «YIH SHENG», «EAGLE EYES», «VIEW MAX», «KINGMIRROR», «KLY», «AP», «APi» մակնշմամբ՝ Բանած գազերի արտաթողման փոխարինովի համակարգեր, այդ թվում՝ բացթողի փողրակ, խլացուցիչի ընդունիչ խողովակ, ռեզոնատոր, խլացուցիչ, միացման խամութներ, արտաժայտքման խողովակ Վառելիքի բաքեր, վառելիքի բաքերի լցման բկանցքներ և խցաններ Հավաքված մակարդակով կոճղակներ՝ սկավառակային և ոմբուկային արգելակների համար, շփական մակադրակներ՝ թմբուկային և սկավառակային արգելակների համար Հիդրավլիկ արգելակային շարժաբերի ապարատներ՝ արգելակային գլխավոր գլաններ, սկավառակային, արգելակային մեխանիզմների երկաթակապեր, թմբուկային արգելակային մեխանիզմների անվային արգելակային գլաններ, արգելակային ուժի կարգավորիչ, վակոււմային և հիդրավլիկ (արգելակային գլխավոր գլանների հետ հավաքված) ու հիդրովակուումային ուժեղարարներ, հսկիչ ազդանշային սարքվածքներ (արգելակման հեղուկի մակարդակի տվիչ) Արգելակային շարժաբերի կցորդման և ղեկի շարժաբերի հիդրավլիկ համակարգերի փողակներ և ճկափողկներ, այդ թվում՝ պարուրաձև ճկափողակներ (այդ թվում՝ պոլիամիդներ 11-ի և 12-ի հիմքով նյութի կիրառությամբ) Կոմպրեսորներ Օդաճնշական արգելակային շարժաբերի ապարատներ՝ օդի մշակման ագրեգատներ (հակասառցապատիչներ, խոնավազատիչներ, ճնշման կարգավորիչներ), պնևմաշարժաբերի պաշտպանիչ ապարատուրա , կոնդենսատի կաթման կափույրներ, կառավարող ապարատներ (արգելալծակներ , արագացնող կափույրներ, արգելակի վակուումային ուժեղացուցիչի կափույրներ, օդաբաշխիչներ), արգելակման, շտկման ապարատուրա (արգելակային ուժի կարգավորիչներ, առջևի սռնում պնևմատիկ շարժաբերում ճնշումը սահմանափակելու կափույրներ), միացման գլխիկներ, ազդանշանային սարքվածքներ, ստուգիչ արտանցման կափույր Ավտոմոբիլների ղեկային կառավարման հանգույցներ և դետալներ՝ ղեկանիվներ, ղեկային մեխանիզմներ, ղեկի ուժեղարար, ղեկի փայտյա ձողեր, հիդրոպոմպեր, ղեկի ուժեղարարի բաշխիչներ և ուժային գլաններ, ղեկասյուն, անկյունային ռեդուկտորներ, ղեկի լիսեռներ, ղեկի ձգաձողեր, ղեկի ձգաձողերի ծայրոցներ, ղեկային շարժաբերի և լծակների միջանկյալ հենարաններ, շրջուն դարձյակների սռնացից, կամրջակների միացման փականներ Կախոցի և ղեկային կառավարման գնդաձև հոդակապեր Թափարգելներ Հետևի տեսանելության հայելիներ Ապակեմաքրիչներ և դրանց պահեստամասերը (մոտոռեդուկտորներ, խոզանակներ) Ավտոմոբիլի մոտարձակ և հեռարձագ լույսի ցոլալապտերներ Ցոլալապտերների և լապտերների շիկացման լամպեր Լուսանդրադարձիչ հարմարանքներ (լուսանդրադարձիչներ) 8708923509,8708929109,8708929909,3926909709,8309909000,8708999709,6813200009,6813810009,8708309109,8708309909,8481805910,8708309109,8708309909,9031908500,9032890000,3917219009,3917229009,3917231009,3917239009,3917290009,3917310008,3917320009,3917330009,3917390008,4009120009,4009220009,4009310000,4009320000,4009410000,4009420000,7306301100,7306307708,7306408008,7306900009,7307210009,7307221000,7307229000,7307291008,7307929000,7307999009,7307998009,7411290000,7412200000,7507110000,7507120000,7507200009,8414802200,8414802800,,8421392009,8479899708,8481805910,8481807399,8481808199,8537101000,8537109100,8537109900,8708309109,8708309909,9026900000,9032890000,8412218008,8413603100,8413606100,8479899708,8537101000,8537109100,8537109900,8708943509,8708949109,8708949909,9032890000,8708809909,8708949909,8708109009,7009100009,8501109900,8501200009,8512400009,8512909009,9603500009,8512200009,8539213009,8539293009,3926909709,7014000000,8708299009,8708999309,8708999709 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
2 Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր «SAILING», «SLCHN», «LINGWEI», «LW», «CAR FULL», «CHYUAN CHANG», «DLAA», «FPI», «Mitsubishi», «GORDON», «GOLDEN SUN», «QXP», «KOWZE», «TYG», «YIH SHENG», «EAGLE EYES», «VIEW MAX», «KINGMIRROR», «KLY», «AP», «APi» մակնշմամբ՝ Հաղորդալարերի կեմեր, վառոցքի համակարգի բարձրավոլտ հաղորդալարեր Լույսի գազապարպման աղբյուրներ Գրանցման հետևի համարանիշի լուսավորման լապտեր, շրջադարձի ցուցանիշներ, եզրաչափքային և եզրագծային լույսեր, արգելակման ազդանշաններ, հակամառախուղային ցոլալապտերներ, տրանսպորտային միջոցների հետընթացի լապտերներ, հետևի մառախուղային լույսեր, կայանման լույսեր, ցերեկային ընթացքային լույսեր, կողային եզրաչափքային լույսեր, ցոլալապտերներ՝ լույսի գազապարպման աղբյուրներով Վթարային վիճկների ցուցիչներ և տվիչներ՝ օդի բացարձակ ճնշման տվիչ, գլխավոր արգելակման գլանի ճնշման տվիչ, դետոնացիայի տվիչ, վառելիքի դիֆերենցիալ ճնշման տվիչ, թթվածնի տվիչ, օդի զանգվածային ցախսի տվիչ, ծնկաձև լիսեռի դիրքի տվիչ, բաշխիչ լիսեռի դիրքի տվիչ, արագության տվիչ, ջերմաստիճանի տվիչ, ջերմաստիճանի վթարային տվիչ, շարժիչի ջերմաստիճանի տվիչ, սառեցնող հեղուկի ջերմաստիճանի տվիչ, վառելիքի ջերմաստիճանի տվիչ, օդի ջերմաստիճանի տվիչ, յուղի ջերմաստիճանի տվիչ, յուղի մակարդակի տվիչ, վառելիքի մակարդակի տվիչ , հետին քայլի ազդանշանի տվիչ, յուղի ճնշման տվիչ, դրոսելային սահափականի դիրքի տվիչ Տուրբոկոմպրեսորներ Գլանմխոցայի խմբի, գազաբաշխիչ մեխանիզմի դետալներ, ծնկավոր լիսեռներ, առանցքակալի ներդրակ, շարժաթևեր, ծնկաձև լիսեռներ, բաշխիչ լիսեռներ, գլխիկներ, գլանի բլոկեր, հիմնական, շարժաթևային ներդիրներ, առանցքակալների և շարժաթևեր, ներթողման փականներ, արտաթող փականներ, էլեկտրամագնիսական փականներ Հարկադրական վառքով շարժիչների վառելիքի ներցայտման համակարգեր և դրանց փոխարինովի տարրեր (ճնշման կարգավորիչ, ներցայտման բոցամուղ, դրոսելային սահափական, վառելիքային թեքանցում, կառավարման բլոկ, բարձր ճնշման տվիչ, ապահովական փական, դատարկ քայլի կարգավորիչ) Վառելիքի բարձր ճնշման պոմպեր, վառելիքի ներմղման պոմպեր, սուզական զույգ, բոցամուղեր և բոցմուղի փոշարարներ՝ դիզելային շարժիչների համար Յուղի մաքրման զտիչներ և նրանց փոխարինովի տարրերը, դիզելային շարժիչների վառելիքի զտիչներ և և դրանց փոխարինովի տարրերը, հարկադրական վառքով շարժիչների վառելիքի զտիչներ և նրանց փոխարինովի տարրերը Օդամաքրիչներ՝ ներքին այրման շարժիչների համար և դևանց փոխարինովի տարրերը Ջերմափոխանակիչներ և ջերմապահպանիչներ Հովացման համակարգի հղուկի պոմպ Կցորդումներ և դրանց մասերը (սկավառակներ, գլաններ, կցորդիչներ, քարտերներ, ճկափողեր) Խաչարդներ, կարդանային փոխանցումներ, շարժաբերային լիսեռներ, անհավասար և հավասար անկյունային արագությունների հոդակապեր Կամրջակներ տանող մեխանիզմով հավաքված կիսասռնիկներ Կախոցի առաձգական տարրեր (թերթավոր զսպաններ, զսպանակներ, կախոցների ոլորալիսեռներ, լայնական կայունություն, կայունարարների կանգնակներ, կայունարարներ, պնևմատիկ առաձգական տարրեր) Կախոցի (ամորտիզատորներ, մեղմիչ կանգնակներ և մեղմիչ կանգնակների փամփուշտներ) և ղեկային շարժաբերի մեղմիչ տարրեր Կախոցի ուղղորդիչ սարքի դետալներ (լծակներ, ռեակտիվ մետաղաձողեր, դրանց մատները, հակազդման մետաղաձողի ականոց, ռետինամետաղական հոդակապեր, երկայնական մետաղաձողի հոդակապեր առանցքակալներ և հենարանների ականոցներ, կախոցի ընթացքի սահմանափակիչներ) Կունդերի թասակներ (այդ թվում նաև դեկորատիվ): Անիվների ամրակման տարրեր (հեղույսներ, մանեկներ, գամասեղներ): Բեռներ հավասարակշռող անիվներ 8544300007,8539329000,8512200009,8541500000,9025192000,9025198009,9025804000,9025900008,9026102900,9026108900,9026202000,9026204000,9026208000,9026802000,9026808000,9026900000,9029900009,9031803400,9031803800,9031809100,9031809800,9031908500,9032810000,9032890000,9032900000,8414801100,8409910002,8409910008,8409990009,8483102108,8483102509,8483102909,8483109500,8483308007,8409910002,8409910008,8409990009,8481805910,8536900100,8536908500,8537101000,8537109100,8537109900,9027101000,9027109000,9027908000,9031803400,9031803800,9031908500,9032810000,9032890000,,8409910008,8409990009,8413302008,8421230000,8421990008,8421310000,8421990008,8419500000,8708913509,9032102000,9032108100,9032108900,8413308008,8708939009,8708999709,8708503509,8708505509,8708509909,4016995709,7320101100,7320202009,8708805509,8708803502,8708803509,4016995209,4016995709,8482109008,8482200009,8483308007,8708805509,8708809109,8708809909,7318159009,7318165000,7806008009,7907000001,7907000009,8708705009,8708709909 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
3 Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր «SAILING», «SLCHN», «LINGWEI», «LW», «CAR FULL», «CHYUAN CHANG», «DLAA», «FPI», «Mitsubishi», «GORDON», «GOLDEN SUN», «QXP», «KOWZE», «TYG», «YIH SHENG», «EAGLE EYES», «VIEW MAX», «KINGMIRROR», «KLY», «AP», «APi» մակնշմամբ՝ Մեկնարկիչներ, շարժաբերներ և մեկնարկիչների ռելե Էլեկտրական գեներատորներ, ուղղիչ բլոկներ, էլէկտրաշարժիչներ (օդափոխիչների, բանզապոմպերի, ապակեմաքրիչների, ապակեամբարձիչների, ջեռուցիչների շարժաբերներ, հայելիների կառավարման, դռների բլոկավորման շարժաբեր) Վառոցքի մոմեր կայծային, շիկացման մոմեր Հարկադրական վառքով շարճիչների համար բոցավառման համակարգերի արտադրատեսակներ (բաշխիչներ, տվիչ-բաշխիչներ, բռնկման կոճեր, այրման մոդուլներ, այրման փականներ, էլէկտրոնային կոմուտատորներ, հսկիչներ, տվիչներ, ընդհատիչներ) Գործարկման, վառոցքի, ապակեմաքրիչների, վառելիքի մատակարարման, էներգմատակարարման շղթաների կոմոըտացման, պաշտպանիչ և տեղակայման ապարատուրա, անջատովի միացումներ, ապահովիչներ, ռելեի բլոկեր, կառավարման բլոկեր, կոճակներ, մոդուլներ, փոխարկիչներ, այդ թվում ղեկի տակի, փամփուշտներ, ռելե, ջերմաստիճանի և վառելիքի ցուցիչներ, կցորդիչի ոտնակի անջատիչներ, հայելիների ջեռուցման կոճակի անջատիչներ, ապակիների էլեկտրական վերհանի անջատիչներ, արգելակների կայանային ինդիկատորի կոճակի անջատիչներ, վառման բլոկեր գազարարպիչ լամպերի համար Թափքի և թափարգելի դեկորատիվ դետալներ , ռադիատորի ճաղեր, ցոլալապտերի հովարներ, եզրակներ, խցափակիչներ, ցոլալամպերի և լուսանցների մոլդինգներ, խցափակիչներ, մոլդինգներ, հայելիների մակադրակներ; խցափակիչներ, մակադրակներ, մոլդինգներ, ցանցեր, ավտոմեքենայի թափարգելի սպոյլերներ, ավտոմեքենայի թափարգելի պաշտպանիչ, համարանիշների տակի հարթակներ, ողողիչի բոցամուղի կափարիչներ, դեֆլեկտորներ, մոլդինգներ և կապոտի օդաոիչներ, մակադրակներ, ցանցեր և ավտոմոքենայի թևի լայնիչներ և կամարներ, մոլդինգներ, մակադրակներ, բեռնատեղի կափարիչի սպոյլերներ, շեմերի խցափակիչներ և մակադրակներ, դեկորատիվ շեմեր, դռների մոլդինգներ, պահեստային անիվի մակադրակներ, բռնակների մակադրակներ, ապակեմաքրիչների պանելի մակադրակներ Բռնակներ (արտաքին և ներքին) և դռան ծխնիներ՝ թափքերի կողեզրային մակերևոըյթների վրա, արտաքին կոճակներ՝դռները և բեռնախցիկները բացելու համար Դռների փականքներ Ռետինե և ռետինեմետաղական պաշտպանիչ դետալներ (թասակներ, պատյաններ, խտարար օղակներ, ներդրակներ, խցուկներ, փոշանոթներ, խցօղակներ՝ արգելակների և կցորդման հիդրոշարժաբերի համար, ղեկային կառավարման հոդակապերի պատյաններ, կախոցներ, կառդանային լիսեռներ) Գլանների, կոլեկտորների, գազաբալոնային սարքերի բլոկների գլխիկների կիպարարներ, կիպացման օղակներ Կցորդման, անվակունդերի, անիվների, կիսասռնիների, անջատման կցորդիչներ՝ այդ տվում նաև հավաքված առանցքակալներով. Կցորդման, անվակունդերի, անիվների կիսասռնիների անջատման կցորդիչների առանցքակալներ, քամող առանցքակալներ Արգելակային մեխանիզմներ հավաքած՝ Սկավառակներ և թմբուկներ, արգելակային համակարգի մեխանիկական շարժաբերների դետալներ և հանգույցներ՝ արգելակային մեխանիզմների կարգավորիչ սարքվածքներ, հենակներ, կայանման արգելակային համակարգերի շարժաբերի դետալներ (այդ թվում՝ մետաղաճոպաններ ծայրապանակներով՝հավաքված) 8501101009,8501109100,8501109900,8501200009,8501310000,8501320002,8501320009,8501330002,8501330009,8511400008,8536411000,8536419000,8501109900,8501200009,8501310000,8501320009,8504408200,8511500001,8511500008,8511100009,8511800008,8511300008,8511800008,8511900009,8536411000,8536419000,8537109100,8537109900,9032890000,8533290000,8536101000,8536105000,8536109000,8536201008,8536209008,8536301000,8536303000,8536411000,8536419000,8536500300,8536500500,8536500700,8536501109,8536501509,8536501907,8536611000,8536691000,8536693000,8536699008,8536900100,8536901000,8536908500,8537109900,,3926909709,8708109009,8708299099,8302100000,8302300009,8708299009,8301200009,4016930005,4016995209,4016995709,8708999709,4016930005,8484100001,8484100009,8484200000,8484900000,8487909000,8482109008,8482200009,8482300009,8482400009,8482500009,8482800009,8708709109,8708709909,8708939009,8708999709,8708309109,8708309909 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։
4 Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր Տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչ մասեր «SAILING», «SLCHN», «LINGWEI», «LW», «CAR FULL», «CHYUAN CHANG», «DLAA», «FPI», «Mitsubishi», «GORDON», «GOLDEN SUN», «QXP», «KOWZE», «TYG», «YIH SHENG», «EAGLE EYES», «VIEW MAX», «KINGMIRROR», «KLY», «AP», «APi» մակնշմամբ՝ Օդա-հեղուկային տաքացուցիչներ, ինտեգրալ հովացուցիչներ, տաքացուցիչ-հովացուցիչներ Շղթաներ, շղթաների ձգիչ սարքվածքներ՝ ներքին այրման շարժիչների համար Գոտիներ ՝ օդափոխիչ սեպաձև և սինխրոնացնող կիսասեպաձև ավտոմեքենաների շարժիչների համար, գոտիներ՝ ատամնավոր, ավտոմեքենաների շարժիչների գազաբաշխիչ մեխանիզմների Արտաքին ռադիո-, հեռուստաալեհավաքներ՝ արբանյակային, նավիգացիայի համակարգեր Անիվների տակից ցրցայտման նվազեցման համար սարքվածքներ Ձայնային ազդանշանային սարքեր Անվտանգ ապակիներ Արագաչափեր, դրանց տվիչները և արագաչափերը բերառող սարքերի համակցություններ Ավտոմոբիլների նստատեղեր 3917219009,3917229009,3917231009,3917239009,3917290009,3917310008,3917320009,3917330009,3917390001,3917390008,3917400009,4009110000,4009120009,4009210000,4009220009,4009310000,4009320000,4009410000,4009420000,7322900009,8414302003,8414302004,8414302005,8414302009,8414308106,8414308107,8414308109,8414308902,8414308909,8414592000,8414594000,8414598000,8415200009,8418690008,8418991009,8418999000,8419190000,8419500000,8479899708,8516291000,8516295000,8516299100,8516299900,8537101000,8537109100,8537109900,8708913509,9032890000,7315119000,7315120000,8409910008,8409990009,4010310000,4010320000,4010330000,4010340000,4010350000,4010360000,4010390000,8517701500,8529101100,,8708299009,8512309009,7007111009,7007212009,8708299009,9029203109,9401200009 Պահպանման (ծառայության, պիտանելիության) ժամկետը և պայմանները ներկայացված են արտադրանքին կից ապրանքաուղեկցող և/կամ էքսպլուատացիոն փաստաթղթերում
Արտադրանքի միավորի մասին ինֆորմացիա
#
Գրանցված ինֆորմացիա(ներ) չգտնվեց։
Արտադրանքի արտադրման փաստաթուղթ
# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։

Արտադրող

# Երկիր Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության տեսակը պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը
1 Չինաստան «Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd.» NONE
Հասցե(ներ)
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Zhejiang Province Linhai City, Toumengang New District Geely Avenue No. 88
2 Գործ. իրակ. վայրը Zhejiang Province Linhai City, Toumengang New District Geely Avenue No. 88
Ներկայացուցիչ(ներ)
# Երկիր Կազմակերպության անվանումը Կազմակերպության տեսակը պետ. ռեգիստրի գրանցման համարը ՀՎՀՀ
1 Չինաստան SAILING AUTO PARTS CO., LIMITED NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Jiangsu province Danyang city, Jiepai town
2 Գործ. իրակ. վայրը Jiangsu province Danyang city, Jiepai town
2 Չինաստան HANGZHOU GOLDEN SUN AUTO PARTS CO.,LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Zhejiang, Hangzhou Yuhang district, Wanshili Industrial Park Wangmei road No.619
2 Գործ. իրակ. վայրը Zhejiang, Hangzhou Yuhang district, Wanshili Industrial Park Wangmei road No.619
3 Թայվան, Չինաստանի նահանգ EAGLE EYES TRAFFIC IND.CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը R.O.C, Taiwan Tainan city 710, Yongkang dist. Jhongshan N.Rd No.818
2 Գործ. իրակ. վայրը R.O.C, Taiwan Tainan city 710, Yongkang dist. Jhongshan N.Rd No.818
4 Թաիլանդ FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Pathumthani 12150 Thailand Lamlukka, Lumlukka Nimitmai road 11/22 moo.20
2 Գործ. իրակ. վայրը Pathumthani 12150 Thailand Lamlukka, Lumlukka Nimitmai road 11/22 moo.20
5 Թայվան, Չինաստանի նահանգ GORDON AUTO BODY PARTS CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taoyuan Luchu Hsiang Nieh His road No. 48
2 Գործ. իրակ. վայրը Taoyuan Luchu Hsiang Nieh His road No. 48
6 Թայվան, Չինաստանի նահանգ TONG YANG INDUSTRY CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taiwan R.O.C. 70967 Tainan, European Department 98 An Ho road Section 2
2 Գործ. իրակ. վայրը Taiwan R.O.C. 70967 Tainan, European Department 98 An Ho road Section 2
7 Թայվան, Չինաստանի նահանգ YIH SHENG AUTO PARTS IND CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taiwan R.O.C Hsinchu county 304, Xinfeng township Xinxing rd No. 899
2 Գործ. իրակ. վայրը Taiwan R.O.C Hsinchu county 304, Xinfeng township Xinxing rd No. 899
8 Թայվան, Չինաստանի նահանգ CAR FULL ENTERPRISE CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taiwan Taipei Sung Chiang rd. Lane 69, 3fl, No.6
2 Գործ. իրակ. վայրը Taiwan Taipei Sung Chiang rd. Lane 69, 3fl, No.6
9 Թայվան, Չինաստանի նահանգ CHYUAN CHANG INDUSTRIAL CO., LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taiwan 514, R.O.C. Changhua, Hsihu town Yuanlu rd., Houhsi Lane No.41-1
2 Գործ. իրակ. վայրը Taiwan 514, R.O.C. Changhua, Hsihu town Yuanlu rd., Houhsi Lane No.41-1
10 Թայվան, Չինաստանի նահանգ AP AUTO PARTS INDUSTRIAL LTD NONE
Ներկայացուցչի հասցեներ
# Տեսակը Մարզ Համայնք Պողոտա / Փողոց Համարը Փոստային ինդեքս
1 Գտնվելու վայրը Taiwan (R.O.C.), Taoyuan city 32050 Kwoling Li, Jhongli dist. Kwoling rd., 7 Lin No.456, Sec.2
2 Գործ. իրակ. վայրը Taiwan (R.O.C.), Taoyuan city 32050 Kwoling Li, Jhongli dist. Kwoling rd., 7 Lin No.456, Sec.2

Ապրանքաուղեկցող փաստաթղթերի ռեկվիզիտները

# Անվանում Ռեկվիզիտ
Գրանցված փաստաթուղթ(եր) չգտնվեց։

Սերտիֆիկատի տրամադրման հիմքերը

# Փաստաթղթի անվանումը Ամսաթիվը Համարը Հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ տրամադրող մարմնի անվանումը Հավատարմագրման վկայագրի համարը
1 Տրանսպորտային միջոցի տիպի հավանություն 11/06/2019 № ТС RU E-CN.MT25.00098 «Ավտոտեխնիկայի սերտիֆիկացիայի օժանդակման կենտրոն» ինքնավար ոչ առևտրային կազմակերպության ավտոտեխնիկայի, մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների, պահեստամասերի և պարագաների սերտիֆիկացման մարմին (ОС ЦСС АМТ) № РОСС RU.0001.11MT25

Փորձագետ

# Անունը Ազգանունը Հայրանունը
1 Անատոլի Սուպրունովիչ Իվանովիչ

Հավելվածներ

# Հերթական համարը Բլանկի համարը էջերի քանակը
1 1 AM N 0001730 1
2 2 AM N 0001731 1
3 3 AM N 0001732 1
4 4 AM N 0001733 1
5 5 AM N 0001734 1
6 6 AM N 0001735 1
7 7 AM N 0001736 1
8 8 AM N 0001737 1
9 9 AM N 0001738 1